Byggnadsvård

Byggnadsvård är ett förhållningssätt och inte bara en hobby för torpägare. Ett intresse för alla som värnar om historiska miljöer och hållbart boende, både på landsbygden och i staden. Hos hembygdsföreningarna kan du se byggnadsvård i praktiken och få tips och råd om kloka lösningar. Genom att använda material, metoder och konstruktioner som ger bestående värden för hus och människor skapar man miljöer som lever över tid.

Verksamhetsberättelse för 2016
Gruppen har gett råd och anvisningar till hembygdsföreningar för vård och underhåll av byggnader och verkat för att fler föreningar ska söka bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer från Länsstyrelsen samt projektstöd från Landsbygdsprogrammet.

I byggnadsvårdsgruppen ingår;
Hedvig Bellberg, Stockholms läns museum
[email protected]

Stephan Fickler, Svenska Byggnadsvårdsföreningen (adjungerad)
[email protected]

Karolina Matts, Länsstyrelsen
[email protected]

Ann Pettersson,  hembygdskonsulent
[email protected]

Länkar till byggnadsvårdsbutiker hittar du under rubriken länkar

Litteraturtips! Rapporten Kvalitetssäkring av stickspån går att ladda ned som PDF från Hantverkslaboratoriets hemsida http://www.craftlab.gu.se/Projekt/genomforda-projekt/Takmaterial/stickspan/

Projektet hade sin upprinnelse i frågor om stickspåntakens livslängd och upplevelsen av att deras beständighet blir allt kortare.
Mellan 2011-2013 drevs projektet Hus med historia. Inom projektet fick bland annat intresserade föreningar möjlighet att få vård- och underhållsplaner till sina byggnader. Planerna finns hos respektive förening, hembygdsförbundet, Länsstyrelsen, kommunerna och Stockholms läns museum men du kan också ladda hem dem här