Barn- och ungdom

100 år av Åsa Byred, Fotograf Olle Magnuson

Barn- och ungdomsgruppen har som uppgift att arbeta för att länets hembygdsföreningar ska få idéer och verktyg när de vänder sig till barn och ungdom. Vårt övergripande mål är att skapa en Bro mellan generationer. I detta arbete har gruppen inriktat sig på utbildning av funktionärer som vill arbeta gentemot barn och unga i föreningarna. Gruppen vill också sprida kunskap om Hembygdsrörelsen i skolan.

På gång inom arbetsgruppen
Verksamhetsberättelse för 2016
Gruppen har verkat som en resurs för medlemsföreningarna och  genomförde två välbesökta seminarier under året. Vi har också uppdaterat den informationsbroschyr som finns tillgänglig på nätet.

I barn- och ungdomsgruppen ingår;
Birgitta Angeberg-Edlund, Blidö sockens Hbf

Birgitta Bieheuvel, ordförande, Hägerstens Hbf
hagersten.hembygd@hecabi.se

Monica Boye-Möller, Järfälla Hbf
monica@boye-moller.com

Brita Frostell, Värmdö Skeppslags fmf
brita.frostell@telia.com

Inga-Britt Hellberg, Grödinge Hbf
vasterbrota@hotmail.com

Brittmarie Urve, Järna Hbf
urve@telia.com

Presentationsfolder
Här kan du ladda ner en presentationsfolder tänkt att användas vid kontakt med skolor. Ändra den efter din förenings förutsättningar och komplettera med kontaktuppgifter

Bro mellan generationer
Bro mellan generationer insida

Så här kan vi arbeta i skolan
Berghemselever lär om hembygden
Intervjuer
Klassmorfar
JAG projektet, Hägersten
Skoldagar i Vasastugan, Grödinge