Barn- och ungdom

100 år av Åsa Byred, Fotograf Olle Magnuson

Barn- och ungdomsgruppen har som uppgift att arbeta för att länets hembygdsföreningar ska få idéer och verktyg när de vänder sig till barn och ungdom. Vårt övergripande mål är att skapa en Bro mellan generationer. I detta arbete har gruppen inriktat sig på utbildning av funktionärer som vill arbeta gentemot barn och unga i föreningarna. Gruppen vill också sprida kunskap om Hembygdsrörelsen i skolan.

På gång inom arbetsgruppen
Inspirationsseminariunm i samarbete med Sensus om hembygdens barn och skola den 26 april Seminarium 180426

I barn- och ungdomsgruppen ingår;
Birgitta Angeberg-Edlund, Blidö sockens Hbf

Birgitta Bieheuvel, ordförande, Hägerstens Hbf
[email protected]

Monica Boye-Möller, Järfälla Hbf
[email protected]

Brita Frostell, Värmdö Skeppslags fmf
[email protected]

Inga-Britt Hellberg, Grödinge Hbf
[email protected]

Brittmarie Urve, Järna Hbf
[email protected]

Presentationsfolder
Här kan du ladda ner en presentationsfolder tänkt att användas vid kontakt med skolor. Ändra den efter din förenings förutsättningar och komplettera med kontaktuppgifter

Bro mellan generationer
Bro mellan generationer insida

Så här kan vi arbeta i skolan
Berghemselever lär om hembygden
Intervjuer
Klassmorfar
JAG projektet, Hägersten
Skoldagar i Vasastugan, Grödinge