Arkeologi

Foto av Elisabeth Boogh, Stockholms läns museum CC BY-NC-ND

I arkeologisektionen ingår;

Gunilla Hammarsjö, ordförande
070 453 98 85, [email protected]

Inger Karlsson, kassör
070 773 72 22, [email protected]

Erica Nyström, sekreterare
070 535 98 08, [email protected]

Sven-Gunnar Broström, ledamot
070 942 36 14, [email protected]

Berit Gustafsson, ledamot
070 538 89 38, [email protected]

Mats Hansson, ledamot
073 828 43 21, [email protected]

Schultz, Lena, suppleant
070 770 45 58,  [email protected]

Wallin, Johnny, suppleant
070 389 05 56, [email protected]

Mer information om Arkeologisektionens verksamhet hittar du här

Verksamhetsberättelse för 2016
Styrelsen har 2017 haft fem protokollförda sammanträden. Styrelsebeslut har skett digitalt under året. Dessa har bekräftats på efterföljande styrelsemöten.

 Aktiviteter
Arkeologisektionens årsmöte ägde rum den 14 mars. Efter årsmötet föreläste arkeobotaniker Jens Heimdahl, Arkeologerna vid Statens historiska museer, om Bolmörtens roll under årtusendena.

Sållning vid den gropkeramiska boplatsen vid Korsnäs, ledd av Sven-Gunnar Broström, Arkeologisektionen. Sektionens medlemmar gavs möjligheter att delta i sållning av den fyndrika jorden under många tillfällen under sommaren.

Tre guidade turer
Den 22 april anordnades en heldagsutflykt till Skånela kyrka med visning, till Nordians hög, Åshusby och Skoby med sina gravfält i Norrsunda socken med guidning av docent Anders Carlsson, Arkeologiska Institutionen, Stockholms Universitet och i stensträngsområdet av sektionens Sven-Gunnar Broström.

Den 12 augusti levandegjorde arkeolog Linda Wåhlander den förhistoriska handels- och verkstadsplatsen Helgö med gravfält och fornborg där unika utgrävningar skett de senaste 30 åren samt visade artefakter.

Den 3 september anordnades en heldagsutflykt till Årsta slott med visning av sektionens Lena Schultz och guidning bland lämningarna från det medeltida Årsta och på järnåldersgravfältet av Anna Röst, fil.dr. i arkeologi och kommunantikvarie i Haninge kommun.

 Under 2017 har medlemmarna fått fem Spadblad innehållande referat, information om aktuella arkeologiska händelser, föredrag, utställningar, avhandlingar och böcker samt sex Spad-e-blad med kortare information.

Spadbladen och annan information har varit tillgängliga på Arkeologisektionens hemsida; http://www.hembygd.se/stockholm/arkeologi.

Uppbyggnad fortsätter av Arkeologisektionens Facebook-sida; Arkeologisektionen.

 Information om arkeologisektionen
Rapporten från sektionens seminarium Yngre Järnålder 2012 är alltjämt kurslitteratur på kursen Stockholm före Stockholm på Stockholms Universitet. Seminarierapporterna finns digitalt på Stockholms läns museum.

 Arkeologisektionen informerade om verksamheten 2016 på länsförbundets årsmöte 2017.

Ekonomi
Arkeologisektionens ekonomi är god. Revisor är länsförbundets. Sektionen hade vid årets slut 71 medlemmar.