Arkeologi

Foto av Elisabeth Boogh, Stockholms läns museum CC BY-NC-ND

I arkeologisektionen ingår;

Gunilla Hammarsjö, ordförande
070 453 98 85, [email protected]

Jan Owe, kassör och redaktör för Spadbladet
073 089 48 84, [email protected]

Inger Karlsson, webbredaktör
070 773 72 22, [email protected]

Erica Nyström, ordinarie ledamot
070 535 98 08, [email protected]

Sven-Gunnar Broström, ordinarie ledamot
070 942 36 14, [email protected]

Bosse Persson, ordinarie ledamot
070 656  62 37, [email protected]

Berit Gustafsson, suppleant
070 538 89 36, [email protected]

Mats Hansson, suppleant
073 828 43 21, [email protected]

Mer information om Arkeologisektionens verksamhet hittar du här

Verksamhetsberättelse för 2016
Sektionen har egna medlemmar och egen ekonomi, styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden och arrangerat fler aktiviteter.

Arkeolog Johan Hamilton, Statens historiska museer/Arkeologerna talade vid sektionens årsmöte om utgrävningen vid Botkyrka kyrka. Sållning vid den gropkeramiska boplatsen vid Korsnäs, ledd av Sven-Gunnar Broström, Arkeologisektionen. Här gavs medlemmarna möjligheter att delta i sållning av den fyndrika jorden under många tillfällen under sommaren.

Två guidade utflykter genomfördes; En till Nedre Söderby gravfält i Salem och runt Salems kyrka, lett av Sven-Gunnar Broström, Arkeologisektionen, och vid runsten Sö 306 av Jan Owe, Arkeologisektionen, samt en föreläsning i Bromma kyrka om Albertus Pictor och kyrkobyggnaden av fil.dr. Pia Bengtsson Melin, Statens historiska museum.

Seminarierapporten Fornborgar, Höjdbosättningar – aktuell forskning från Arkeologi­sektionens fjärde tvådagarsseminarium i samarbete med Stockholms läns museum den 3-4 oktober 2015 utkom i bokform till sektionens årsmöte.

 Under 2016 har medlemmarna fått två Spadblad innehållande referat, information om aktuella händelser, föredrag, utställningar, avhandlingar och böcker samt fem Spad-e-blad med kortare information. Spadbladen och annan information har varit tillgängliga på sektionens hemsida i hembygdsportalen. Uppbyggnad av Arkeologisektionens Facebooksida pågår.

 Arkeologisektionen har varit representerad och spritt information om sektionen vid bord på förbundets årsmöte, på seminariet Arkeologi i stockholms län på Länsstyrelsen 15 mars, på Hamn museum under årsdagen för Slaget vid Stäket den 13 augusti, på Skansen i samband med Sveriges Hembygdsförbunds 100-årsjubileum den 27 augusti, under Arkeologidagen på Stockholms läns museum den 28 augusti och på Gunnes Gårds Vikingamarknad den 5 september 2016.

Information om Arkeologisektionen har indirekt spritts genom att seminarierapporten från sektionens seminarium Yngre Järnålder 2012 alltjämt är kurslitteratur på kursen Stockholm före Stockholm på Stockholms universitet.

Arkeologisektionens ekonomi är god. Revisor är förbundets. Sektionen hade vid årets slut 69 medlemmar varav tre hembygdsföreningar.