Förenings-/ordförandeträff

12 November 2020

Trots att vi nu på grund av Covid-19 inte kan ses fysiskt vill vi ändå fortsätta traditionen med att träffa er medlemmar på hösten för att ta reda på era synpunkter på förbundets verksamhet men också för att berätta om vad som är på gång. Ni bestämmer själva om det är ordföranden eller någon annan från föreningens styrelse som deltar, att fördela arbetet inom en styrelse är viktigt!

Det finns plats för två personer från varje förening. Träffarna sker endast digitalt via mötesverktyget Zoom, när anmälan kommit in skickas en möteslänk.

Vi vill bland annat att tala om

  • Hur har pandemin påverkat föreningarna?
  • Hur ser medlemsläget ut?
  • Vad har förbundet gjort med anledning av corona?
  • Förbundets satsningar under 2021: Kulturarvsturism, Kunskapsinsatser inom informationsteknik, Ekonomi
  • Förbundets avtal med region Stockholm angående kulturarvsstrategin
  • Vilket stöd vill ni ha från förbundet?

För att kunna delta i ett digitalt möte via Zoom behöver du uppkoppling till internet, en dator eller en smartphone med kamera och mikrofon.

När du anmält dig får du mer information skickat till dig via mejl om hur du ska göra för att komma in till Zoom-mötet. Ni väljer själva vilken träff ni vill delta i, det är samma program vid alla tillfällen. Meddela deltagarens namn, vilken förening ni kommer från och vilken träff som ni valt via e-post till [email protected] senast den 14 oktober.


Editerad av: Ann Pettersson (2020-10-09 09:23:15)

Stockholms Läns Hembygdsförbund

Plats: Din dator

Börjar: 12 November 2020 15:00

Slutar: 12 November 2020 16:30