Årsmöte 2020

25 August 2020

Med anledning av coronapandemin ställde Stockholms läns hembygdsförbund in sitt årsmöte som skulle ha hållits den 25 mars 2020. Nu kallar vi därför till ett nytt årsmöte för att kunna avsluta verksamhetsåret 2019 och fatta beslut för 2020.

Årsmötet kommer att genomföras den 25 augusti 2020 kl. 15.00 utomhus hos Sollentuna Hembygdsförening, Lillhersbyvägen 1. Det kommer inte att delas ut några utmärkelser, hållas föredrag eller serveras fika. Men det går bra att ta med egen fikakorg om man vill!

Ta del av alla årsmöteshandlingar och underlag här

Enligt stadgarna äger varje medlemsförening rätt att sända ett ombud per varje påbörjat 50-tal medlemmar, dock högst 6 ombud per förening. Föreningen beslutar om antalet ombud. Varje ombud äger en röst. Med anledning av de restriktioner som råder önskar vi att varje förening så långt det är möjligt använder sig av det utökade ombudsförfarandet med fullmakt och/eller möjligheten att poströsta. Detta för att kunna följa restriktionen om att inte samlas fler än 50 personer som gäller för närvarande. 


Editerad av: Ann Pettersson (2020-06-03 10:10:42)

Stockholms Läns Hembygdsförbund

Plats: Lillhersbyvägen 1, 191 45 Sollentuna

Börjar: 25 August 2020 15:00

Slutar: 25 August 2020 17:00