Arkivkurs för hembygdsföreningar

17 January 2020

Hembygdsföreningarna är unika i det att de både har egna handlingar och samlingar. Utöver kunskaper om hur man hanterar arkivmaterial kommer problemen med att identifiera, registrera och hålla isär arkivbildare. Därför är den här kursen specialanpassad för hembygdsföreningarnas behov. Den är grundläggande och varvar teori med praktiska övningar. Moment som tas upp är bland annat:

  • hur arkivmaterial hanteras och ordnas
  • rutiner vid mottagande av dokument
  • vad som ska sparas och gallras
  • fotografier, filmer och pressklipp
  • hur skadat material hanteras
  • lagstiftning kring arkiv och GDPR
  • ansvaret att bevara för framtiden

Kursen hålls lördagen den 18 januari 2020, kl. 10.00-15.30 på Norrtälje stadsbibliotek, Alf Olssonrummet.
Anmälan görs via e-post till [email protected]
Skriv: Anmälan HBF samt meddela deltagarens namn och från vilken förening ni kommer Deltagaravgiften betalas efter att bekräftelse skickats ut.
Kostnad: 150 kr/person. I priset ingår kursmaterial, enklare lunch samt eftermiddagsfika.
Kursen är en del av Sveriges Hembygdsförbunds arkivprojekt. Det är många föreningar i ett län, så först till kvarn…
Varmt välkomna!

Malena Hofverberg | FSL:s kansli
Föreningsarkiven i Stockholms län | tfn 08-508 283 42
mobil 076-122 83 42 | www.fslarkiv.se


Editerad av: Ann Pettersson (2019-10-28 12:57:36)

Stockholms Läns Hembygdsförbund

Plats: Norrtälje stadsbibliotek, Billborgsgatan 3, 761 30 Norrtälje

Börjar: 17 January 2020 10:00

Slutar: 17 January 2020 15:30