Aktiviteter

Vårda väl och varsamt

06 May 2021

Vad innebär det att vårda ett kulturarv i praktiken och vad betyder varsamt underhåll? Hur kan man på enklast möjligaste sätt till minsta möjliga insats, ta hand om sin hembygdsgård?

Välkommen till ett föredrag där bebyggelseantikvarie och fil. dr Stina Hagelqvist, Stockholms läns museum, berättar om grundprinciperna för byggnadsvård och vårdplanering....

Läs mer >

Stockholms Läns Hembygdsförbund

Plats: Din dator

Börjar: 06 May 2021 19:00

Slutar: 06 May 2021 20:00

Visa fler aktiviteter