Gärna ett Nobel Center – men inte det planerade på Blasieholmen

DN Debatt publicerade 9/6 en artikel av Nobelstiftelsens ordförande Carl-Henrik Heldin och dess vd Lars Heikensten. De framför där att de anser att Mark- och miljödomstolen dömt fel när den stoppade Nobel Center. Informationen om faktiska förhållanden och uppfattningar är dock minimal, textens huvudsakliga syfte är snarare att skapa opinion för att underminera domstolsprövningen. Läs vårt debattinlägg här Nobel Center, debatt