Grattis Gålö Gärsar och Grödinge Hembygdsförening!

Bild från bloggen Youthhood av Alexandra Eriksson.

I år är första gången som det öronmärkta bidraget till kulturarvsarbete fördelas av Riksantikvarieämbetet. I och med detta har nya grupper inom det ideella kulturarvsområdet fått möjlighet att söka bidrag och hembygdsföreningar är en kategori som har prioriterats i urvalet. Pengarna kommer fortsättningsvis att fördelas årligen av Riksantikvarieämbetet.

Gålö Gärsars Hembygdsförening har fått pengar för att göra en audioguide till sitt museum för att öka tillgängligheten och Grödinge Hembygdsförening har fått pengar till att ge ut Elin Sirenius dagbok. En tonårings dagbok från Grödinge 1874 -77.

Av totalt nästan 400 ansökningar har Riksantikvarieämbetet valt 74 stycken som får bidrag för kulturarvsprojekt. Läs hela listan över de beviljade projekten