Bidra till kunskapsbanken!

Bild från Ekerö-Munsö Hbfs samling i Kollektivt Kulturarv.

Efter önskemål från förra höstens ordförandeträffar har förbundet påbörjat ett arbete med att kartlägga vilka föreläsare som finns i föreningarna och vilka kulturresor som görs. Nästa steg blir att sammanställa alla svar till en tipskatalog som ska komma föreningarna till del.  Om du missat enkäten så finns den att läsa här Brev, föreläsarbank och resor