Om oss

 

Stockarydsortens Hembygdsförening har till uppgift att inom Stockaryds socken verka för hembygdskunskap, hembygds- och fornminnesvård.Hembygdsföreningen är ansluten till länets hembygdsförbund.

Styrelse:
Ordförande: Lennart Olsson
Sekreterare: Rolf Andersson
Ledamot: Siw Olsson, Bo-Göran Svensson, Sibylla Gustavsson, Hans-Lennart Andersson, Ronny Svanströmer och Gunnar Gustavsson.
Suppleant: Ulf Karlsson, Lars Björk, Christer Karlsson och Kjell Petersson.