Välkommen till vår hemsida!

Välkommen till Stigtomtaortens Hembygdsförening

Föreningen omfattar de gamla socknarna Stigtomta, Bärbo, Nykyrka och Halla. De ligger nordväst om Nyköping vid sjöarna Långhalsen, Hallbosjön och Yngaren.

Ortnamnet Stigtomta syftar på platsen där stigarna möts, det symboliseras i vår logga.

Stigtomtaortens hembygdsförening bildades 1978 och har genom åren haft en aktiv och skiftande verksamhet.