Bärbo gamla kyrkskola

Image

Bärbogården./ 2019 Sören T Eriksson.

BÄRBOGÅRDEN I BÄRBO

Bärbogården – tidigare Bärbo kyrkskola – känner nog de flesta bärbobor till. Den ligger alldeles bredvid kyrkan och med en vidsträckt utsikt över Nääs och sjön Långhalsen. Den äldre generationen av läsarna minns säkert festerna och andra begivenheter, som traktens olika föreningar anordnade där. Idag är Bärbogården församlingshem i Svenska kyrkan.

Ursprungligen var byggnaden ett sockenmagasin, som byggdes om till kyrkskola, där det bedrevs skolverksamhet mellan 1864 och 1960. Sockenmagasin började uppföras i Sverige på 1700-talet, så en kvalificerad gissning är att byggnaden är från den tiden. Kyrkskolan användes också till föreningsverksamhet och inrymde även en vaktmästarbostad och ett kommunalrum för f.d. Bärbo socken.

I ett sockenstämmoprotokoll från 1864 kan man läsa att Tista och Täckhammar bidragit med material och kontanta medel till skolbyggnaden och kommunalrummet. Skolan har också fått bidrag för mathållningen för Eva Lovisa Alexandersdotter från Nytorp och Källström i Norrtorpstugan med tio öre per måltid. Eva Lovisas familj var tidigare torpare, nu inhyses hos korpral Netzel i Nytorp. Källström var soldat i Norrtorpsstugan och hade sex barn. Familjerna hade det sannolikt ganska knapert och fick därför hjälp till maten av socknen.

Länk till skolorna i Bärbo

Image

Bärbo gamla kyrkskola, Bärbogården. Foto från Andréns samlingar 1951.

Image

Bärbo kyrkskola 1925. Bild från Sörmlands museum

Image

Bärbo kyrkskola på Häradskartan från cirka 1900.

Källa:

Facebookgruppen "Bärbobygden".

Författare

[email protected] (2024-01-18 17:39:58)


Förening:

Stigtomta Hembygdsförening

Skapad av: (2020-07-12 09:04:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stigtomta Hembygdsförening (2024-01-18 17:39:58) Kontakta föreningen