Jenningska skolan, f d Bärbo församling

Image

Jenningska skolan 2023. Foto: Sören T Eriksson.

JENNINGSKA SKOLAN I BÄRBO

Den första skolan i socknen var Jenningska skolan i Täckhammar. Det var friherrinnan Sophie Eleonora Jennings (1757–1837) vid Täckhammar som år 1829 donerade medel för att bygga en folkskola vid Täckhammars kvarn. Vid sin död år 1837 donerade hon även årligen en summa motsvarande 20 tunnor spannmål till lärarlön samt 1000 riksdaler banco, där avkastningen skulle användas till läroböcker och fastighetsunderhåll.

Undervisningen i Jenningska skolan bedrevs mellan åren 1829 och 1888.

Byggnaden har också varit missionshus, där det bland annat bedrevs söndagsskola.

Idag är Jenningska skolan privatbostad.

Trots donationerna hade Bärbo socken en del kostnader för Jenningska skolan, vilket framgår av ett sockenprotokoll från 1864:

* Till Täckhammar för material till Jenningska skolan, 75,00

* Betalt till enkan Wahlström för städning i Jenningska skolan, ½ tunna råg, 6,50

* Bidrag till terminsavgifter för 16 barn till Jenningska skolan, 9,00

>> Läs gärna om skolorna i Bärbo från 1829 till 1970. / Sören T Eriksson.

Image

Jenningska skolan 2023. / Sören T Eriksson.

Image

Skolorna i Bärbo mellan 1829 och 1970. / Sören T Eriksson.

Image

Bild från tidigt 1900-tal. Foto från Sörmlands museum.

Image

Faksimil ur SN 1999. Bilden från 1923. I texten anges att Jenningska skolan (i bakgrunden) är riven men den står fortfarande kvar. Det är den stora Täckhammars skola som är riven.
2012-10-27/Eva Sandström

Länkar

Källa:

Facebookgruppen "Bärbobygden".

Författare

[email protected] (2024-01-17 18:53:47)


Förening:

Stigtomta Hembygdsförening

Skapad av: Eva Sandström (2014-06-22 17:42:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Mikael Wingren (2024-01-17 18:53:47) Kontakta föreningen