2019


Höstmöte 17 november i Klockarbol

Image

Den 17 november samlades vi för höstmöte i Klockarbol. Vi blev endast ett 30-tal medlemmar, men vi hade fint i vår hembygdsstuga, det gamla fattighuset. En stor punkt på programmet var kommunens kontraktsförslag som påverkar föreningens och husens framtid. Vi fick information om det nya förslaget, vilket skulle innebära en kostnad på 85 000 kr. Avtalet är nu uppe på politikernivå, för nya direktiv, då hyresnivån är för hög för att vi ska kunna klara av den. Vi har fått besked att omkring den 10 december ska ett nytt förslag presenteras oss. Kommunen har nu grävt och anslutit båda fastigheterna till kommunens vatten- och avloppsledningar.

Vid vårens genomgång med kommunen då två personer var ute från fastighetskontoret gick vi igenom båda fastigheterna tillsammans. Det framkom att förutom va-ledningarna så behöver med tanke på uppvärmningen både isolering och fönster i fastigheterna bättras. Den kostnaden liksom utvändig reparation åligger i framtiden fastighetsägaren och vi som hyresgäster får ta ansvar för det invändiga underhållet. Detta i stora drag.

Under höstmötet svarade Janne Andersson på frågor som ställdes. Bl a diskuterades alternativet att lämna fastigheten. De innebär att vi ska ha föremålsmuseet någon annanstans och hyra lokal för varje medlemsmöte. Vad blir då av husen?

Kommunen vill ha oss kvar som hyresgäster, då vi gör ett stort arbete med tillsynen löpande och vi vill gärna vara kvar, då det är så trevligt med de gamla husen och deras historia. Mycket passande till att bevara bygdens historia i och träffas för möten. Flera föreningar har nytta av att till en rimlig penning hyra för sina sammankomster och även privatpersoner får hyra för olika högtidligheter.

Styrelsen har ett förslag på höjning med 25 kr av medlemsavgiften för 2021. Mötesdeltagarna tyckte det var en rimlig höjning. Förslaget läggs fram till årsmötet för beslut.

Göran Malm, ordförande i Vrena Husby-Oppunda hembygdsförening berättade sedan om de stora industrier som funnits vid Vrenaån. Nykyrka socken som ingår i vår hembygdsförening har på Vrenanäset, bl a inrymt sågverk, tegelbruk och kvarn. Sågverket växte fram i slutet av 1880-talet med timmerflottning från Långhalsen och Yngaren. Verksamheten ökade då Backa Hosjö startade sågverk i Sparreholm och också köpte Vrenasågen. Bygden blomstrade och TGOJ-banan användes för transporterna.  Stora arbetarbostäder byggdes. 1943 köpte Holmens Bruk sågen av Backa Hosjö AB och verksamheten expanderade mer. 1918 hade också byggts ett imponerande tegelbruk med tegelugnar och torklador. Tegelbruket brann 1945 och många blev arbetslösa. Några fick anställning av Backa Hosjö i såg- och skogsarbete. Men sågverket lades ned sista åren på 1940-talet. Holmens Bruk, som köpte både såg och tegelbruk 1943, byggde 1950 Vrena Fiberplattfabrik för tillverkning av board (masonite). Mineralull började tillverkas 1979. 1983 är det Gullfiber som äger fabriken. Fabriken ägs därefter av Svanbord, Saint Gobain, ett återvinningsföretag och nu är det företagspark i fabriksbyggnaden intill Vrena Gård.

Som avslutning visade Göran bilder från den enda nu kvarvarande verksamheten på Nykyrkasidan, Mårtensdals Snickeri, tillverkare av finsnickerier till bl a NK.

Vi avslutade mötet med lotteri, fika och jättegoda mackor. Tack till vår fantastiska kaffekommitté! Våra hustomtar, som ser till lokalerna varje vecka, Margareta Källman, Gunilla Dahlberg och Nisse Ramlöv fick en julstjärna att lysa upp vintermörkret med.  Tack för att ni finns!  

ImageImage

Öppet Hus 2 november, Alla Helgons dag.

Det är en årlig tradition att vi har Öppet Hus i våra hembygdsstugor Alla Helgons dag, så också i år lördagen den 2 november. Många kom in när de var till kyrkogården för att smycka gravarna. Vi visade bilder och vårt arkiv av dokument. På övervåningen har föreningen genom åren sparat gamla verktyg, husgeråd, skolmaterial mm. Där finns också en lägenhet i form av rum med kokvrå kvar som den såg ut då Stigtomta socken/kommun hyrde ut till sina äldre innevånare. På Parkudden, ålderdomshemmet som byggdes 1929/30, bodde äldre vårdnadstagare, men många kunde fortfarande bo själva i hyresrätt här i Klockarbol.

Men det fanns också ett pensionärshem i samhället mellan 1947 och till slutet av 1970-talet. Det var på vänster sida av Hallavägen där nu Nyköpingshems radhuslägenheter finns.  Pensionärshemmet innehöll 8 lägenheter om rum och kök. Det fanns vattentoalett. I källarplanet fanns det gemensamma anläggningar som tvättstuga, förråd mm.

Kommunen kopplar nu in vatten och avlopp till kommunens nät i hembygdsstugorna. De tar också över skötseln utvändigt av husen, vilket vi gjort ideellt i föreningen under alla år vi hyrt. Förhandlingar om hyran pågår både för oss och för en del andra föreningar. Mer information kommer vid vårt höstmöte 17 november.

Under dagen hade vi ett 60-tal besökare. De flesta gick också in och drack kaffe. Man samtalade om föreningens framtid i Klockarbolshusen, många köpte också vår almanacka för 2020. Den tar upp gamla, riktigt gamla verksamheter som förekommit i bygden. Köp den för 80 kr och stöd föreningens verksamhet.

Hembygdsstugorna vid invigningen 9 december 1985, klipp ur Södermanlands Nyheter respektive Folket

ImageImage

Samhällsvandringen 10 augusti 2019

Stigtomta samhälle växte fram i samband med att järnvägen Oxelösund-Grängesberg byggdes. I gamla samhället finns flera hus, som avstyckades i början av 1900-talet från Tängsta och Bondeby.  Husen byggdes för två-tre familjer och i flera fastigheter fanns verksamheter. På Almnäsvägen fanns slaktare Karlsson, vilken senare också hade tvätteri. En kemtvätt tog vid på 1960-talet. Det har varit flera f d lantbrukare, som byggt och mitt i samhället fanns ladugård för både kor och grisar. 42 personer deltog och berättade gamla minnen. Regnet väntade tills vi var färdiga. Tack Anna Maria Bengtsson för att vi fick sitta i din fina trädgård och dricka vårt kaffe!

En dokumentation från vandringen finns på hemsidan under fliken texter/berättelser. Den går också att köpa genom kassören Eva Sandström, 0760342080.

Image
Samling i Anna Maria Bengtssons trädgård, foto Eva Sandström

Image
En målning på Vilsta gjord av Karl Gustaf Wärn visas upp av Margareta Källman, vars släkt bott i huset. Foto Eva Sandström

 

Kultur-och naturvandring vid Harhålet i Halla 28 juli 2019

Kultur och natur det hör ihop! När solen gjorde oss nästan matta från början med 30,5 grader, trodde vi hembygdsvänner att vi bara skulle bli några få som skulle dyka upp till vår vandring vid badplatsen Harhålet i Halla och Vårskogsudden. Men vi blev 22 stycken som under Claes Carnecks ledning traskade iväg till skuggig plats vid grustaget. Här finns en bra plats för husvagn och husbil. Man får stå en natt i taget. Många åker dessutom hit och badar i den långgrunda viken. Under 1950-60-talet var det en mycket populär badplats. Barnen från Lugnet sålde glass här. Området är fyllt av vackra stigar, blåsippsstigen, vitsippsstigen, blåbärsstigen och Lejonstigen. Och många fler, de flesta namnsatta av Claes och hans familj.

Vi lärde oss om istidens framfart eller kanske tillbakadragande, vilket resulterat i grusåsen från Katrineholm och bl a en dödisgrav, Svarta Hålet. Graven bildades då ett stort isblock bröts loss och blev kvar i sanden. När blocket smälte blev ett vattenfyllt hål kvar. 2,5 m djupt och med en vattenyta som har varit ganska ansenlig. Den minskar lite för varje år som går. Risk finns för att Svarta Hålet växer igen så småningom. Här har funnits ruda, som klarar en bottenfrysning, tack vare att de kan omvandla sin kroppsvätska till alkohol. Små rudor ska ha tagits upp av fiskaren och använts som agn på långreven. Svarta Hålet kunde innehålla mycket farligt, t ex näcken, och föräldrar använde det som argument för att hålla sina barn borta därifrån.  Vi fortsatte de vackra stigarna i skogen. Det här var sjöbotten fram till sjösänkningen 1857-58. Då sänktes sjöarna Yngaren, Hallbosjön och Långhalsen med ungefär 2 m och värdefull åkermark blev användbar. Jordägarna fick betala för den nya marken de fick att odla.

En segeleka, Lasse – Maja, har slutat sina dagar vid strandkanten. Den har tillhört familjen Ramstedt, vilka bodde vid Sörkärr. Båten hade ett par blytyngder som skulle stabilisera den. Siv Nordblom berättade om en hiskelig hemfärd från Björkvikssidan då hon och systern inte hade vind att komma ända hem i hamn med, och heller inte orkade ro hem. De gick iland på udden och skulle ta vägen genom skogen. Där huserade emellertid en ilsken älgtjur, som redan motat upp en man i ett träd och flickorna fann det lika gott att göra detsamma. Det blev några oroliga timmar för föräldrarna innan de fann flickorna. En annan stig heter mormorsbacken. Sivs mormor hade hämtats med släde i Vrena och i en brant backe blev hästen skrämd och skenade, släden välte, varvid mormor ramlade ur och rullade backen ner. Hästen sprang hem med bara fadern och Siv kvar. Där väntade modern och undrade var mormor fanns. Det tog tre dagar innan Sivs mor pratade med maken efter denna olycka berättar Siv.

Framme vid andra sidan av udden fann vi lite skugga och samtidigt kom vinden och svalkade oss. På Hånön, sjöns näst största ö efter Algön, har man tagit sand och transporterat in till land på isen. Hånön är delad mellan fyra gårdsägare och även delad av gamla sockengränsen Stigtomta-Halla.

Härifrån viken gick vi upp till Lugnet där Claes och Isa bor. Vi intog vår matsäck i skuggan och vilade våra trötta ben. Claes berättade om husens historia och vilka människor som bott i närheten. Lugnet var en tid fattigstuga/ålderdomshem. Torpet Christinelund har legat här med bodar och lador. Två små torp, Norra och Södra Harstugorna har också funnits. Harhålet har troligen fått sitt namn av att soldaten Hare bodde i Södra Harstugan. I skogarna finns den sällsynta bombmurklan. Den kan ses tidig vår och är oätlig. Ser ut som en skål med brun vätska, liknande en bomb.

Uppe vid landsvägen finns en hålväg markerad genom att man i avverkningsytan ha sparats 2-3 meters stubbar längs den gamla sträckningen. Hela landsvägen från Bärsta till Halla är tänkt att bevaras som kulturväg. Det har tidigare funnits planer på att räta ut den och även ta bort backar. Men det är nu skrinlagt. Man kan bara glädjas åt att det finns människor som tänker på den vackra vägens bevarande.

Alla var nöjda och glada med den fina vandringen och vi tackar Claes, Isa och Alexander Carneck för all information.
Ett bad därefter satt bra!

Image
Starten vid badplatsen, Claes berättar, foto Eva Sandström
Image
Dödisgraven Svarta Hålet är snart igenväxt. Foto Eva Sandström

Image
Lite skugga är skönt. Hånö syns utanför. Foto Eva Sandström

Image
Publiken i skogen. Foto Siv Nordblom

Tiondebodsdagen 30 juni 2019

Vid Stigtomta prästgård, Skillra, finns en gammal bod där man samlade in skatten eller tiondet i natura i gamla tider. I denna Tiondebod bevarar hembygdsföreningen en del intressanta lantbruksföremål för framtiden. Vi hade tillsammans med Stigtomta-Vrena församling ordnat en Tiondebodsdag den 30 juni. Först en friluftsgudstjänst ledd av församlingens kyrkoherde Helena Lennstring och vacker sång av Maria Hedlund. Nisse Ramlöv berättade om Tiondeboden och tiondet/skatten förr. Eva Sandström berättade om prästgårdarna i Stigtomta socken. Några historiska kartor och foton väckte stort intresse liksom Ole Thronborgs ångmaskiner. Ett tillskott i samlingarna är en brandspruta med slangvinda från Tiggesta. Vi fick också bese de gamla grindstugorna vid prästgården där en gång hjälpprästerna bodde. Ca 30-40 besökare kom och fikade i den vackra sommardagen. Vi ser fram emot att Tiondebodsdagen blir en årlig tradition.

Image Image
 Information om Stigtomta Flygfält, skärm. Gamla kartor studeras, foton Eva Sandström

Image
Kyrkoherde Helena Lennstring och Maria Hedlund, foto Eva Sandström

Image
Publiken i solgasset, foto Eva Sandström

Image
Ole Thronborg hade tagit med några av sina ångmaskiner, foto Eva Sandström

Image
Senaste tillskottet i samlingarna en brandspruta från gården Tiggesta, foto Eva Sandström

Cykeltur 13 juni 2019

Kulturcykling i skogarna där Ostlänken ska dras fram. Den 13 juni trampade vi, 11 st, till Korshälla-Brottningedal där gamla Björkviksvägen gick förr. Den gick över Stigtomtamalmen (mälma som man sa) och anslöt vid Jordbrotorp på riksvägen Nyköping-Katrineholm. Vi tog alltså en liten ”krogrunda” på kvällskvisten. Korshällakrogen, Snärsbergskrogen för att avslutas vid Jordbrokrogen. Vi såg på de många torpgrunderna och fick veta när de var bebodda och av vilka människor, mest torpare och soldater. Flera av torpen har förleden Linde och det ursprunget har vi inte lyckats reda ut. Flera soldatnamn framkom: Åhlund, Bär, Trygg, Tell m fl. Jordbro Krog nämndes under en kort tid i kyrkböckerna och 1818 byttes namnet ut mot Hedstugan. Ännu en gåta att söka lösa i hembygdsforskningen. Vi tackar Lena Wingren och Ann-Marie Larsson för turen i bygden.
En dokumentation läggs senare in under hemsidans rubrik texter/berättelser.
Där kommer också in en berättelse om en cykeltur 1936 i trakterna.

Image
Vid Snersbergsstugan, foto Eva Sandström

Image
Vandring i skogarna, foto Mikael Wingren

Image
Lena Wingren berättar vid grundresterna av torpet Bråten, foto Eva Sandström

Nationaldagsfirande 6 juni 2019

För andra året i rad firades nationaldagen vid Friluftsgården hos OK Hällen. En stor skara samlades den soliga dagen. Sören Jansson hälsade oss välkomna. Tre flickor från Stigtomta som specialiserat sig på blåsinstrument underhöll och vår duktiga Fritidskör sjöng sommarsånger. Nya kyrkoherden i församlingen Henrik Rudsäter höll ett fint tal.  Och vår pålitliga skara Rödakorsare serverade kaffe och nationaldagsbakelse som vanligt. En lyckad dag med mycket god samvaro.

Image Image


Image  ImageImage

 

Tomtarallyt för veterantraktorer 2 juni 2019

I år kom 22 veterantraktorer till start vid ICA i Stigtomta.
Sören Jansson hade i år ordnat en tur runt Hallbosjön. Vackert väder och många entusiaster som beundrade de fina gamla åkdonen. Några hade passagerarsäten på sina vagnar. Färden startade som en uppvisning genom samhället och gick sedan Jönåkersvägen och därefter till den nyasfalterade och upprustade Hallavägen. Den stora fikarasten hölls vid gården Väsby. Där hälsade Claes Pettersson oss välkomna och berättade om gården. Husen är vackert målade i falurött med gröna knutar och vindskivor. Färden fortsatte i backarna till Halla kyrka, över bron vid Skräddartorpsån och vidare genom Vrena samhälle för att för de flesta avslutas vid respektive hem. Tack till familjen Pettersson för att vi fick gästa er!

Image
Från starten i samhället, foto Sören Jansson

Image
Vid Väsby, foto Marcus Jansson

 

Gökotta vid Helgesta 30 maj 2019

En gökotta utan gök blev det i år igen. Några dagar senare kom den dock till Helgesta där vi den 30 maj hade haft vår årliga gökotta hos Siv Nordblom. I arla härlig morgonstund gick 21 st intresserade till Fiskarstugan. Där väntade redan Sven Jonsson, 90 årig fågel- och naturvän med kikare på stativ. Han hade spanat in ett fiskgjusebo. Han hade cyklat dit, det kan man kalla spänstigt. Siv hälsade oss välkomna och berättade om naturen, udden där vi stod högt upp på ett berg med Trollholmen nedanför, vilken nu är möjlig att gå torrskodd till. Djuren betade i hagen, buskar och blommor stod i prakt.

Claes Carneck hade som vanligt tagit fram historik om platsen där vi var. Fiskarstugans första fiskare till yrket, kom hit 1913, men torpet är från 1767. Enligt en beskrivning från 1825 fanns här stuga med tak av halm och torv, en bod, ett fähus, en lada och ett svinhus. Det är främst torpare som bott här, oftast i kortare perioder, som ju var brukligt förr. Claes hade tagit fram några av folkets livsöden, med både många barn och tragiska dödsfall. Här fanns till exempel en son, Gustav född 1833, som benämns ofärdig. Han arbetar som ambulerande skolmästare i socknen och låter 1865 bygga Sjövik (även kallat Gustavslund) vid Tiggesta. Vi besökte det torpet 2016. I början på 1900-talet bebos torpet av stalldrängar eller arbetare. 1913 kom fiskaren Karl Gustav Pettersson Lönnborg hit. Familjen stannar till 1917. Näste fiskare och den siste som bott permanent på torpet är Gustav Hjalmar Karlsson, som tidigare varit fiskare vid Kjulsta. Han och familjen flyttar ut 1947 och sedan har vissa tider drängar och pigor bott här. Nu ägs torpet av Mats Nordblom och hyresgäst har sen många år tillbaka varit Tomas Persson. 

Efter att ha spanat in fiskgjusarna och deras bo på Trollholmen slog vi oss ner i den gröna hagen och lät oss väl smaka av frukost i naturens famn. Nu kom också berättelserna fram om de sista boende som många mindes. En nöjd skara traskade sen tillbaka till Helgesta. På den vackra gården har Per och Siv Nordblom uppfört en del historiska stenar med runinskrifter, en liten skeppssättning och flera dammar. Efter Pers bortgång förra året sköter Siv gården själv. Tyvärr har nu vildsvin bökat upp trädgården näst intill oigenkännlighet. De är en stor plåga i trakten. Nu får vi se fram emot nästa gökotta. Kom gärna med förslag till styrelsen om en intressant – vacker plats.

Image      Sven Jonsson visar sina foton för Siv Nordblom, foto Eva Sandström

Image
Frukost i solen och lä för vinden, foton Eva Sandström

Image  
Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårt årsmöte hölls den 3 mars i Klockarbol.

Det var ett mycket trevligt och välbesökt möte, 60 medlemmar deltog. Håkan Walletun berättade om sin forskning om gästgivargårdar i Sörmland. Med bilder och kartor fick vi veta hur gästgiverierna utvecklats genom århundradena. Forskningen ska utmynna i en bok som Håkan gör tillsammans med flera andra historieintresserade. Hans föräldrahem Wallersta var gästgivargård fram till 1870-talet då gästgiveri-verksamheten flyttades till Kyrkbyn, Prästbol i Stigtomta.

Vår duktiga kaffekommitté hade som vanligt ordnat smörgås, kaka och kaffe. Tack för ert engagemang.

Årsmötet vidtog och två nya ledamöter, Ingrid Lindqvist och Bengt Jädersten invaldes. Vi tackar våra mångåriga ledamöter Nilsåke Ramlöv och Torbjörn Andersson, vilka slutar i styrelsen. Hans Estvik slutar som suppleant och i stället kommer Agneta Johansson in. Våra revisorer Åke Melander och Olle Fredriksson hade avsagt sig omval, med ålderns rätt. Sören Jansson och Mikael Wingren axlar deras uppdrag.  Vi tackar Äggboden m fl för skänkta fina lottvinster.

Nu ser vi i föreningen fram emot en ny händelserik sommar med samarbete i nybildade gruppen "Framtid Stigtomta". 

Nedan följer lite bilder från årsmötet.

Image

Beskrivning: Håkan Walletun berättar Fotograf: Eva Sandström

Image

Beskrivning: Nilsåke och Janne Fotograf: Eva Sandström

Image

Beskrivning: Deltagarbild Fotograf: Eva Sandström

Image

Beskrivning: Glatt samspråk Fotograf: Eva Sandström

Image

Beskrivning: Medlemsbild Fotograf: Eva Sandström

Image

Beskrivning: Kerstin, Ann-Christine och Lena Fotograf: Eva Sandström

 

Förening:

Stigtomta Hembygdsförening

Skapad av: Mikael Wingren (2019-03-05 17:52:40) Kontakta föreningen
Ändrad av: Eva Sandström (2020-09-29 07:53:49) Kontakta föreningen