Soldattorp


Image
 Exempel på ett soldattorp. Detta är nr 125 Bjärkstugan i Björkvik.
 
 
 

Här kan du läsa om de 52 soldattorpen i Stigtomta, Halla, Nykyrka och Bärbo. Välj i listan:

Varför fanns soldattorpen?

Sedan urminnes tider och under tex Gustav II Adolf :s tid och tiden därefter, hade man i Sverige stora bondehärar. Bönderna tvingades att lämna ifrån sig soldater, var 10:e svensk man måste ställa upp som soldat. Detta var mycket betungande för det svenska samhället, och gav Sverige en armé som inte alltid var av så bra kvalitet. Legosoldater fick anställas för att stötta upp armén.
Karl XI var nog en mycket framsynt och klok kung, han kallades ”gråkappan” och var ”anonymt” ute i landet, talade med adel, präster, borgare och bönder samt även enklare folk som pigor och drängar. Han insåg att något måste göras åt detta problem. År 1682 beslutade han att införa det som kom att kallas indelningsverket.
Detta var ett svenskt militärt organisationssystem som såg till att en eller flera gårdar indelades i rotar och rusthåll. Varje rote eller rusthåll ansvarade för att en soldat, båtsman eller ryttare hade ett soldattorp och lite jord att odla. Som officer fick man en gård att leva på i fredstid och dessutom lön.
Systemet var alltså ålagt bönderna och var deras sätt att betala skatt till staten. De slapp på detta sätt också att bli utskrivna som soldater.
Hela detta invecklade system antecknades i ett jättelikt register som kallades indelningsverk, varav det mesta finns kvar sökbart bl. a via Riksarkivet och Arkiv Digital. T ex Generalmönsterrullor som skrevs ned vid mönstringar vart femte år.
Soldater och deras officerare bodde i samma område och kunde snabbt samlas vid orostider. Sverige hade en mycket effektiv armé med välövade soldater, som årligen samlades för övning. Armén var slagkraftig och uppvägde landets låga befolkningsmängd.
Soldaterna var oftast läskunniga och fungerade i många fall som lärare i de första ofta privata skolorna.
Indelningsverket fungerade i ca 220 år men ersattes 1901 av systemet med allmän värnplikt. Många indelta soldater fanns kvar långt inne på 1900-talet. /20210403 Mikael Wingren

Läs gärna Claes Carnecks beskrivning av indelningsverket, soldaterna, soldatnamn, soldattorp och Militiehemman mm.

Image

Såhär fin skylt sitter det på Bjärkstugan. Så såg det nog ut på de flesta soldattorpen

Soldattorp Nykyrka Erik Anderssons sammanställning bakgrundsmaterial.

Förening:

Stigtomta Hembygdsförening

Skapad av: Mikael Wingren (2021-03-30 20:45:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Mikael Wingren (2021-07-29 12:17:00) Kontakta föreningen