Stigtomta skola 1932-1969


Stigtomta skola 1932 till 1969

Image

Stigtomta skola foto ca 1933

Den gamla kyrkskolan byggdes 1904 och brann ned 24 januari 1931. Den nya folkskolan togs i bruk 1933 och kostnaden för bygget inkl lärarbostad utgjorde 71 889 kr. Under uppbyggnadstiden hölls skola i de gamla fattigstugorna Klockarbol vid kyrkan.
Även denna skola drabbades av brand (anlagd) den 18 januari 1969. Kvar står endast lärarbostaden.

Image

Läs gärna Birgitta Falkeborns berättelse om branden.

Genom att de mindre skolorna i bygden nu lagts ned har Stigtomta skola blivit centralskola med dagens nybyggnader.

2019 är återigen en ny skola byggd, den tidigare hade mögelskador och var i behov av ombyggnad. Kommunen satsade då på en ny skola.

Länk till gamla kyrkskolan.

Image

Stigtomta skola 1932, klass 4, inlämnat av Eivor Björklund 2008

Osäker namngivning: Övre raden: Helge, Karl-Axel, Ivan, Rune Landin med flera ej namngivna Stående flickor: Anna-Lisa; ?; Göta; ?; ?; ?; Dagny; Märta i Skillerhult Sittande flickor: Anna-Brita; Eivor Björklund; Ingrid Johansson; Inga Larsson; Gunvor Andersson; Aina i Kavlinge; Linnea; Elsy Tidblom. Sittande pojkar: Rune Hurtig; ?; ?; ?; Sune

Image

Stigtomta skola 1934, klass 5, inlämnat av Eivor Björklund 2008

Osäker namnordning: Elever från vänster till höger i en följd, rad för rad: Gustav Lundblad; ?; ?; Nils; Sven Cronsioe; Olle; ?; ?; ?; Märta Karlsson, Skillerhult; Signe Larsson; ?; Majken Ljungman; Aina; Ingrid Reinsch; Britta Lundbom; Eivor Björklund; Greger Ljungman; Ingrid; Linnea; ?; Asta; Inga Larsson; Anna-Brita; Eivor Johansson; Gunvor Andersson; Ingrid; Elsy Tidblom; ?; Helge; ?; Artur; Rune Landin; ?; Karl-Axel Andersson

Image

Stigtomta skola 1937, klass 1 Inlämnat av Yngve Larsson 2008

Främre raden: ? , Lilian Karlsson, (SmeIvars), ? , Fröken Hildur Berg, Birgit Söderqvist, Majvor Johansson, Ingegärd Lundholm. Bakre raden: Tage Vatiér Karlsson, Sture Carlsson, Salinge Stig Göran Lidstedt Kurt Karlsson, Yngve Larsson, Kärrdalen, Hans Björkholm ? , (Tage?) Arne? Vatier Karlsson

Image

Stigtomta skola, klass 1-2, 1939 – 40 Lärare Hildur Berg

Övre raden fr vänster: Rune Skog, Nybygget; Åke Karlsson, Sandvik; okänd; Erland Karlsson, Rosenberg; Bertil Bellstam, Emiliero; Eva Boström Almby, okänd; Henry Larsson, Nyberga

Andra raden: Britta Gustavsson, Rogstorp; Gertie Jansson, Björklunda; Inger Andersson, Järnvägsstationen; Britta Boström, Almby; Margareta Forsman, Rogstorp; Inga-Lis Lundvall, Rogsta; Kerstin Esking, Prästgården

Nedre raden: Lars Rundgren, Kristineberg; Tage Johansson, Rogstorp; Tage Karlsson, Skillra; Hans Hurtig, Djupvik; Henry Karlsson, Skillra

Image

Stigtomta Skola 1940, klass 3 o 4. Inlämnat av Yngve Larsson 2008-11-01

Främre raden: ? ,Yngve Larsson, Arne Vatier Karsson, ? , Olle Pettersson

Rad 2: Majvor Johansson, Ingrid Karlsson, Greta Andersson, Ingegärd Lundholm, Birgit Söderqvist, Lilian Karlsson (SmeIvars), Henry Wahlström, Lärarinnan Anna Berg.

Rad 3: Nils Magnusson, (Eskil Rundgren?), ? , Stig Göran Lidstedt, ? , ? .

Rad 4: Gösta Sandberg, Sture Carlsson, Hans Björkholm, Eskil Rundgren?, Lars Westberg, ? , Curt Carlsson

Image

Stigtomta skola 1941, klass 1 o 2, inlämnat av Ingrid Englund, Bagghult

Stående från vänster: Nils Nilsson Posthuset, Okänd, Arne Larsson Lindgården, Lärarinnan Hildur Berg Stigtomta, Lars Johansson, Tore Rydstedt Stigtomta, Lars-Ove Rolfenberg Marieberg.

Sittande från vänster: Karl-Erik ???, Gunnar (Nunne) Larsson Viksberg, Inga Nilsson Rogsmo, Ingrid Englund Bagghult, Margareta Jarlö Kyrkbyn, Ulla-Britt Lindvall Tengfors, Ulla Källman Tengfors, Elsie Bellstam Emiliero, Sture Jönsson Stigtomta, Ellert Skoog Nybygget.

Image

Stigtomta skola 1942, klass 5 och 6, kantor Pettersson. Inlämnat av Yngve Larsson 2008-11-01

Främre raden: Majvor Johnsson, Birgit Söderqvist, Lilian (SmeIvar) Karlsson, Ingegerd Lundholm, Greta Andersson, Ingrid Karlsson, Torborg Örvall, N N, Inez Hellqvist.

Rad 2: Arne Vatier Karlsson, Stig Olof ? , Henry Wahlström, Hans Mårtesson, Sture Carlsson, Stig Ghöran Lindstedt, Rolf Nilsson, Curt Carlsson, Yngve Larsson, Olle Pettersson.

Bakre raden: Yngve Spångberg, Hans Björkholm, N N, Nils Magnusson; Lars West

Image

Stigtomta skola 1943-44, klass 3 o 4, inlämnat av Ingrid Englund, Bagghult

Längst bak: Läraren Oskar Sköld från Gagnef i Dalarna

Stående från vänster: Aino (efternamn okänt), Jan-Olof Rolfenberg Marieberg, Åke Johansson Tängsta, Ragnar Johansson Starrlösa, Lars-Ove Rolfenberg Marieberg, Tore Rydstedt Stigtomta, Okänd, Lars Karlsson (Halvars), Margareta Jarlö Kyrkobyn.

Sittande från vänster: Gudrun Larsson Nydala, Barbro Bellstam Emiliero, Inez Hellqvist Marieberg, Ingegerd Esking Prästgården, Barbro Hägg Stigtomta, Kerstin Larsson Café, Inga Nilsson Rogsmo, Ingrid Englund Bagghult, Siv (efternamn okänt)

Längst fram: Karl-Erik Pettersson Nynäs, Percy Andersson Varväng, Gösta Boström, Sture Jönsson Stigtomta.

Image

Stigtomta skola troligen 1947, klass 1 o 2, födda 1940-41

Övre raden: Okänd, Kjell Andersson, Margareta Andersson, Ola Sköld, Okänd, Alf Höglund, Okänd,

Mellanraden: Lärarinna Märta Sköld, Rolf Karlsson, Berit Spångberg, Kalevi Johansson, Bojan Eriksson, Olof Andersson (Widerberg), Berit Ahlberg.

Nedre raden: Bosse Jönsson, Sture Philipsson, Okänd, Sven-Erik Gelin, Gudrun Karlsson, Solvig Svensson, Jan-Olov Karlsson, Okänd, Kurt Berglund, Birgitta Oskarsson. 

Image

Stigtomta skola 1948, klass 1-2, födda 1940-41, inlämnat av Bengt Pettersson

Stående från vänster: Birgitta Linder, Margareta Andersson Varväng, Ulf ?, Bengt Pettersson, Lars Andersson (son till Fritz Anderson som drev Fritz konfektion i Stigtomta), ”Guja” Käck, Bojan Eriksson Almby. Lärare Märta Sköld.

Sittande från vänster: Jarl Andersson, Alf Höglund, Solveig Svensson, ?; Birgitta Oskarsson Björkhyddan, Sonja Bellstam (dotter till skräddare Bellstam), Jan-Olov Karlsson (son till muraren Edvin Karlsson), Kurt Berglund (son till trädgårdsmästare Lennart och Frida Berglund).

Image

Stigtomta skola 1951-52, klass 5-6, födda 1939-40, från Bengt Pettersson

Stående från vänster: Hans, ?, Florence Hammarström Bondeby, Astrid Pettersson Nynäs, ?, Birgitta Linder, Siv Lundholm (Åsby), Sonja Bellstam, Ulla Johansson Frubäcken, Mona Berglund, Astrid Eriksson Almby, ”Guja” Käck (bodde vid Granhammar), Gun Licke (bodde vid Marieberg), Sonja (boende ovanpå Posten), Birgitta Andersson Björkbacken Fäbro, ?, Lärare kantor Gustaf Håkansson-Hindsefeldt.

Knästående från vänster: Bo Söderholm Åsbystugan, Bernt Johansson Frubäcken, Stig Söderholm, Ejtel Andersson, Roland (boende vid Palmblads Café Berggrensgatan), Sven Johansson, Björn Andersson (Henningslund), Rolf Graff.

Sittande från vänster: Sune Gustafsson, Sture Lööv, Jarl Andersson, Guy Björklund (hans farfar drev taxirörelse i Stigtomta), Lars Lindberg, Bengt Pettersson (Nynäs, nuvarande Nykyrkavägen 12) Roland Jönsson, Ulf Åström.

Image

Stigtomta skola 1953-54, klass 7, inlämnat av Bengt Pettersson

Bakre raden från vänster: Jan Fredriksson, Sture Lööv, Stig Söderholm, Bengt Pettersson, ?, Sören Ceder, Bo Söderholm, Lars Zetterstrand, Jonsson (kallad Kota och bra i fotboll), Hans Hultgren Goglunda, Bernt ?, Gullan Andersson, Helga David.

Sittande från vänster: Sonja Bellstam, Sterner, Siv Lundholm, Birgitta Linder, Ulla Johansson, ”Guja” Käck, lärare kantor Hindsefeldt med sin lille son, Ylva Bly, Ingrid Karlsson Bärsta, ?.

Knästående från vänster: Bernt Johansson (Frubäcken), ?; Jarl Andersson, Ejnar Andersson, Sune Gustafsson, Stig Gustafsson (kallad ”20” från Tegelbo), Ejtel Andersson

Image

Stigtomta kyrkskola 1957-58, klass 7, lärare Christian Falkeborn

Övre raden fr vänster: Anita Lundberg, Bråvalla; Ulla Rundström, Halla; Laila Flärd, Stigtomta; Marianne Lizell, Stigtomta; Ingrid Sedwall, Kälkesta Halla; Ulla Berglund, Kälkesta Halla; Anders Jonsson, Drögsta; Margareta Hedström, Wallmyra; Sune Carlsson, Askugnen; Solveig Arvidsson, Bosshagen Valinge; Leif Andersson, Sandstrugan Nykyrka; Irene Björklund, Lill Kjulsta; Claes Åström, Stigtomta; Lars-Erik Johansson, Lindhaga; Owe Almström, Mjälnäs; Leif Öhman, Stigtomta; Sören Eriksson, Håls gård.

Sittande fr vänster: Kerstin Hedström, Wallmyra; Ann Christine Sundgren, Djälp; Anita Westerberg, Tängsta gård, Gunilla Ljungman, Stigtomta; Ylva Johansson, Jägarholmen; Barbro Andersson, Jägarholmen; Margareta Forsman, Vrena; Birgitta Eriksson, Stigtomta, Inger Lagerström, Stigtomta; Ingrid Pettersson, Stigtomta; Ulla Almström, Mjälnäs

Nedersta raden fr vänster: Leif Jonsson, Stigtomta; Mats Andersson, Stigtomta; Kurt Haraldsson, Tista; Per Eriksson, Valinge; Ove Forsman, Stigtomta; Gunnar Andersson, Rödjan; Jonny Andersson, Bärbo; Tovi Hagberg, Stigtomta; Sven Eriksson, Valinge; Klas-Göran Pettersson, Stigtomta.

Image

Stigtomta skola hösten 1957, klass 5, inlämnat av Eva Sandström Lärare Ulla Fogelberg.

Översta raden från vänster: Karin Gustafsson (Kajan), Ängsäter; Anita Johansson, Harsta; Bosse Fredriksson; Claes-Göran Granath (Classe, Granne); Bruno Andersson; Lars Ottosson; Anne-Cathrine Astfeldt (Anne), Bärsta; Margaretha Ivar (Maggi); Maivor Neby.

Mittenraden från vänster: Kerstin Pettersson, Inger Andersson, Eva Sandström (Evve), Bagghult; Elvi Johansson; Berith Lagerström (Bibhi); Barbro Persson (Balla); Gun Ramstedt (Gunsa), Sörkärr Halla; Margareta Laurenthiusson (Maggan); Lilian Alexandersson; Britt-Marie Nyholm, Bärsta

Nedre raden från vänster: Jan Andersson, Carl-Olof Malmsten (Putte); Leif Fredriksson, Nölsta; Jan Hultman, Fyrsjö; Göran Berglund, Halla och Nils-Ove Eriksson. Saknas Roine Johansson, Eneby.

Image

Stigtomta skola hösten 1959, inlämnat av Håkan Hinsefelt.  Meddela oss gärna vilka vi ser på fotot.

Image

Stigtomta skola hösten 1960, inlämnat av Håkan Hinsefelt.  Meddela oss gärna vilka vi ser på fotot.

Förening:

Stigtomta Hembygdsförening

Skapad av: Mikael Wingren (2020-07-06 12:26:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Mikael Wingren (2024-02-21 20:33:30) Kontakta föreningen