Kyrkskolan i Stigtomta 1900-1931


Stigtomta gamla kyrkskola 1900-1931

Image

Stigtomta kyrkskola och fattighus 1900, storskoleklass. Foto ur Andrens samling

1819 donerade medicinalrådet Lars Christian Tingstadius på Wik 1 000 riksdaler banco till skolbyggnad vid Stigtomta kyrka. Skolan blev inget nybygge utan en påbyggnad på det gamla fattighuset och i byggnaden inrymdes förutom skolbarn även fattigstuga och sockenstuga.

Den förste läraren var f. skogvaktaren Forsberg, som erhöll en tunna råg samt dessutom frivilliga gåvor från barnens föräldrar. Skolbyggnaden var till slut så dålig att andra våningen stöttades upp med en obarkad stock, som stod mitt i småskolesalen. Byggnaden revs 1904. Timret var dock inte sämre än att det togs tillvara och ingår nu i fastigheten med det gamla namnet Tegnefors (Almnäsvägen 7).

Image

Stigtomta kyrkskola omkring 1900 småskola 

Notering ur husförhörslängden 1896-1905: Skolhuset vid kyrkan (klockargården): Småskollärarinnan Anna Josefina Anell, född 30 juli 1878 i Schedevi, Linköpings län. Inflyttad från Husby-Rekarne 10 mars 1897. Hon efterträdde då Edla Regina Johansson född 1861 i Stigtomta, vilken gifte sig och flyttade till Bergshammar 1897. När Anna Anell gifter sig 1910 efterträds hon av Anna Charlotta Bergstrand, född 4 augusti 1866 i Skaraborg. Denna kom då från Århammars skola.

Image

Stigtomta kyrkskola omkring 1900 småskola bild 2 

Image

Stigtomta kyrkskola omkring 1900 storskola  

Ur husförhörslängd: Folkskolärarinnan och orgelnisten Gerda Kordelia Octavia Kristina Thordsson, född 14 januari 1858 i Skälvened, Elfsborgs län. Började sin gärning här 1884, inflyttad från Skara. (som orgelnist från 1895)

Image

Stigtomta kyrkskola omkring 1900 storskola bild 2

Image

Den nya kyrkskolan byggd 1904. På bilden tagen 1904, som lämnats in av Yngve Larsson, Kärrdalen finns han far Sven Larsson med. 

Image

Stigomta nya kyrkskola småskoleklass omkring 1907

 

Image

Stigtomta nya kyrkskola ca 1910, inlämnat av Gertie Jansson. Barnen är vända mot kyrkan, man ser gaveln på Klockarbol där vi idag har Hembygdsföreningens lokaler.

Gerties mor Hildur Jansson, tvåa knäsittande från vänster.

Image

Stigtomta nya kyrkskola ca 1915, från Lars-Olof Widerberg

På fotot finns Lars-Olofs far Fritz Andersson med.

Image

Stigtomta kyrkskola 1921-22

Lärare okänd Främre raden fr vänster: ? Sandberg, Martin Karlsson, Hugo Björnberg, Ingeborg ?, Roland Lind, Agnes Karlsson, ? Sandberg, samt tre elever som ej gått att namnge. Bakre raden fr vänster: Erik Schön, Sture Nordblom, Gösta Wärn, Margit Nilsson, Bror Mellkvist.

Image

Stigtomta kyrkskola 1923

Lärare Hildur Berg Elever (något namn saknas dessvärre). Främre raden: Bror Mellkvist, två st okända, Erik Schön, Hugo Björnberg, Sture Nordblom och Gunnar Vessén. Andra raden: Ingeborg?, okänd, Britta Källman, Ragnhild Jansson, två st okända, Märta Gustavsson, Agnes Karlsson, Rut Lundbom, okänd. Tredje raden: Margit Nilsson, Alfhild Karlsson, två st okända, två systrar Sandell, okänd, Fransis Karlsson, Signe Karlsson. Fjärde raden: Anders Ljungman, Karl Pettersson, Martin Karlsson, okänd, Pelle Christoffersson, Gunnar Andersson, okänd. Lärare Hildur Berg

Image

Stigtomta nya kyrkskola ca 1924  

Lärare Anna Berg. Inga namn på eleverna är kända.

Image

Stigtomta kyrkskola 1929, klass 1, inlämnat av Eivor Björklund 2008

Översta raden: Märta Karlsson, Skillerhult; Gunni; Gustav Lundblad, Rogsta; Karl-Axel Andersson; Helge Andersson; Rune Hurtig; Ivan; ? Nedre raden: Britta; Linnea; Anna-Britta Valström, Solhem?; Eivor Björklund, Henningslund; Eivor Johansson; Karin; Gunvor Andersson; Ingrid Johansson. Fröken Hildur Jansson

Image

Stigtomta nya kyrkskola 1931 klass 1, inlämnat av Einar Andersson 2008

Lärare Hildur Berg Översta raden från vänster: Siv Johansson, Konsum; Karin Karlsson, Jungbacken; Ann-Britt Johansson, Udden; Linnea Holmberg, Löten; Barbro Sandberg, Tallstugan; Maj Karlsson, Sandvik; Marianne Pettersson Falkeborn, Skolan; Birgit Pettersson, Nystugan; Ulla Johansson, Konsum. Nedre raden från vänster: Einar Andersson, Tengsta; Gösta Pettersson, Rogstalund; Olle Johansson, Lyckebo; Lennart Johansson, Rosendahl; Elof Olsson, Rosenfors; Henry Hurtig, Djupvik; Lennart Andersson, Furubo; Rune Lundholm, Åsby.

Denna skolan byggdes 1904 och brann ned den 24 januari 1931. Bilder från nya kyrkskolan hittar du här.

Förening:

Stigtomta Hembygdsförening

Skapad av: Mikael Wingren (2020-07-06 06:38:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Mikael Wingren (2020-07-12 08:31:44) Kontakta föreningen