Skolorna i Stigtomta socken


Bärsta, Fjällskär och Valinge skolor samt skolorna i Stigtomta.

Image

Småskolan Bärsta ca 1925, foto från Ann-Christine Johansson

I kyrkböckerna står Bärsta skolhus med första gången 1874 under Bärsta Krongård. Där är antecknat som första folkskollärare 24-årige Carl Fredrik Bergman från Roglösa i Östergötland. Som småskollärare Carl Gustaf Pettersson från 1875.

I ett gåvobrev från 15 juni 1899 skänker greve H R Hamilton och hans hustru Signe Hamilton, född Sköldberg en tomt till folkskola.

Många lärare har sedan arbetat här, bl a; Emma Bernhardina Eriksson, Johan Victor Lundell, Olof Niman Stagnér, Erik Viberg, Karl Otto Berger, Signe Kristina Helmer, Rakel Hildegard Kristina Pettersson, Elsa Maria Dahlman, Ingegärd Anna Beata Öfverberg, Anna Josefina Olsson, Märta Helena Bratt, Elsie Matilda Möller, Sture Ferdinand Laurentius Sundelin (från 1934) och hans hustru Svea Amalia Engman antecknade. Detta ur kyrkböckerna. Skolkort finns i våra arkiv från Bärsta 1929 med fröken Elsie Möller, från 1934 med lärare Otto Berger samt från 1947 lärare Ingvar Odeliuz. Bärsta skola togs ur bruk 1969 och är nu privatbostad.

Länk till skolfoton från Bärsta skola       Länk till plats

Fjällskärs skola 

Image

Fjällskärs skola, foto Eva Sandström 2011

Fjällskärs skola byggdes ca 1880 på en avstyckad tomt, Fjällskär 4:1, vilken senare skänktes av Nils Wachtmeister till Stigtomta församling enligt ett gåvobrev från 10 juli 1923. Mellan 1866 och 1880 hade skola bedrivits vid Solö. Skolverksamheten flyttades omkring 1959-60 till Bärbo.

Länk till skolfoton från Fjällskärs skola.  Länk till plats.

Stigtomta kyrkskola.

Klicka här för klassfoton från 1900-1931 och för 1932-1969Image

Stigtomta kyrkskola och fattighus 1900, storskoleklass. Foto ur Andrens samling

1819 donerade medicinalrådet Lars Christian Tingstadius på Wik 1 000 riksdaler banco till skolbyggnad vid Stigtomta kyrka. Skolan blev inget nybygge utan en påbyggnad på det gamla fattighuset och i byggnaden inrymdes förutom skolbarn även fattigstuga och sockenstuga. Här låg skolan

Den förste läraren var f. skogvaktaren Forsberg, som erhöll en tunna råg samt dessutom frivilliga gåvor från barnens föräldrar. Skolbyggnaden var till slut så dålig att andra våningen stöttades upp med en obarkad stock, som stod mitt i småskolesalen. Byggnaden revs 1904. Timret var dock inte sämre än att det togs tillvara och ingår nu i fastigheten med det gamla namnet Tegnefors (Almnäsvägen 7).

Image

Stigtomta nya kyrkskola omkring 1910. Barnen är vända mot kyrkan, man ser gaveln på Klockarbol där vi idag har Hembygdsföreningens lokaler.

En ny stor skola byggdes på kyrkbacken där det idag bara återstår en grund med källare. Den brann 24 jan 1931 och ny skola uppfördes på Klockarjorden.

Image

Foto från Andréns samling

Den nya folkskolan togs i bruk 1933 och kostnaden för bygget inkl lärarbostad utgjorde 71 889,23. Skolan låg straxt intill den nuvarande skolan se länk. Under uppbyggnadstiden hölls skola i de gamla fattigstugorna Klockarbol vid kyrkan.

Även denna skola drabbades av brand (anlagd) den 18 januari 1969. Kvar står endast lärarbostaden. Genom att de mindre skolorna i bygden nu lagts ned har Stigtomta skola blivit centralskola med dagens nybyggnader.

Valinge skola här hittar du platsen

Image

Valinge skola. Foto ur Andrén samlingar

Valingegodset underhöll länge egen skola för godsets barn. Redan 1809 donerade dåvarande ägaren 500 rdr banco, varav räntan skulle användas till friskola för fattiga barn. Den privata skolan upphörde inte förrän 1893, då kommunen övertog skolan och ägaren till Valinge skänkte mark och virke till ny skola. Ett skolfoto finns där Otto Berger är lärare och även en diakonissa finns med. Folkskollärare var Henning Gotthard Larsson från ? till 1915, folkskollärarinna Elina Helena Boholm från 1915–1921, Småskollärarinna Hildur Karolina Leontina Qvarnström från 1915- 1941, Sture Ferdinand Laurentius Sundelin 1921-1934, Oskar Emanuel Sköld från 1934 – .....

Förening:

Stigtomta Hembygdsförening

Skapad av: Mikael Wingren (2020-07-04 06:29:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Mikael Wingren (2024-02-21 20:26:36) Kontakta föreningen