Medlem - Information


--------------------------------------------------------------------------------------------

Vid årsmötet, i slutet av januari 2022, kommer samtliga
styrelseledamöter att avgå. Vi uppmanar därför alla medlemmar
att hitta nya styrelseledamöter. 
/Styrelsen 2021-11-24

Medlem - Logga in (Protokoll och utdrag från styrelseprotokoll)

Vi är i stort behov av fler hjälpande händer till bl.a. underhåll av byggnader och trädgård.

ARBETSGRUPPER - Hus & Byggnader
                                - Trädgårdsarbete

Fler arbetsgrupper och studiecirklar presenteras här allteftersom
vi hittar någon eller några som kan/vill ansvara för dem.

Flera arrangemang är för närvarande vilande.
Vi har brist på funktionärer till aktiviteter.


VÅRA ARRANGEMANG

PROGRAM 2021

STYRELSE 2021

ÅRSMÖTE 2021

STADGAR

Medlem - Logga in

Verksamhet 2020

Fakturor gällande medlemsavgift 2021 postades den 2 mars.
En kallelse till årsmötet den 20 mars kl. 13.00 bifogades.

FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS REKOMMENDATION GÄLLANDE COVID-19.
Håll avstånd till andra och undvik miljöer där det kan uppstå trängsel.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image


----------------------------------------------------------------------------------------------

Image

ImageImageImageImage

Förening:

Stenungsunds Hembygdsförening

Ändrad av: Åsa Bohlin (2021-12-03 21:52:07) Kontakta föreningen
Skapad av: Åsa Bohlin (2019-08-05 17:39:01) Kontakta föreningen