Böcker


KONTAKTA OSS OM DU VILL KÖPA VÅRA BÖCKER!

Du kan också beställa dem på http://hembygdslitt.se/

Filmer om böckerna finns på sidan  FILM & BILDSPEL

Historiska tillbakablickar 2

Denna bok är en fristående fortsättning på boken
”Historiska tillbakablickar”som föreningen gav ut 2012.

Vi har här sammanställt delar av det material vi har
hittat under vårt arbete med att samla in, registrera
och arkivera fakta och bilder från förr.

Det ryms bara en liten del av Stenungsunds historia
i form av berättelser, fakta och bilder i varje bok.

Saknar du någon del av historien, kommer den
troligen med i en senare bok.

Genom att köpa denna bok, eller någon av våra tidigare
utgivna böcker, bidrar du till fortsatt arbete för att bevara
och sprida kunskap om Stenungsunds historia.

 

Historiska tillbakablickar

I samband med att vi i år fyller 60 år (2012) så har vi gett ut denna bok. Boken handlar bl.a. om platser och  människor som bodde här före, under och efter industrialiseringen. Hur utvecklingen av samhället påverkade befolkningen kan man läsa om i boken från bl.a. intervjuer. Hus och gårdar som försvann när industrier och bostäder byggdes. Från badort- och jordbrukssamhälle till en industriort med petrokemi.

 

Historiska Tillbakablickar

Stenungsund

Historik över affärer och allmänna ställen i gamla centrala Stenungsund från slutet av 1800-talet fram till 2000-talet.
Boken gavs ut i december 2009.

 

Stenungsund

Tjörnbroarna

I boken om Tjörnbroarna har vi sammanställt bilder, tidningsurklipp och lite information från tiden innan och när broarna byggdes, invigdes och broraset 20 år senare.
Boken gavs ut i maj 2010.

 

Tjörnbroarna

Stenungs Torg

Stenungs Torg invigdes 1970 och i samband med 40 års jubileum 2010 gav vi ut boken Stenungs Torg 1965-1985 där ni kan läsa om bl.a. invigningen. I boken finns många bilder och flera tidningsartiklar. Boken gavs ut i oktober 2010.

 

Stenungs Torg

 

 
 

 

 

Förening:

Stenungsunds Hembygdsförening

Ändrad av: Stenungsunds Hembygdsförening (2020-11-30 16:48:17) Kontakta föreningen
Skapad av: Stenungsunds Hembygdsförening (2012-05-10 18:31:31) Kontakta föreningen