Medlemskap


Medlemsavgift för 2020 är 150:- per person        GDPR

Bankgiro: 461-1166

Glöm inte att uppge namn och adress när ni betalar in.

Tänk på att meddela adressändring om ni flyttar...

Redan medlem?
Faktura skickas med post i början av februari
tillsammans med programmet för 2020.

Image

Editerad av: Åsa Bohlin (2020-01-18 20:53:48)