Extra Årsmöte den 21 september 2022Inbjudan till extra årsmöte i Stenungsunds Hembygdsförening

Tid: Onsdag 21 september 2022 kl. 18.00
Plats: Ebbeborg


Dagordning
Årsmötets öppnande
Val av mötesfunktionärer:
a) mötesordförande
b) mötessekreterare
c) två justerare tillika rösträknare
Godkännande av mötets stadgeenliga utlysning
Fastställande av dagordning
Fastställande av röstlängd
Presentation av nya stadgar för Stenungsunds Hembygdsförening
Verksamhetsplan och budget för åren 2022 och 2023
Extra årsmötet avslutas.

Förening:

Stenungsunds Hembygdsförening

Skapad av: Stenungsunds Hembygdsförening (2022-08-23 19:44:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stenungsunds Hembygdsförening (2022-08-23 19:47:26) Kontakta föreningen