70 år! 1952-2022HEMBYGDSFÖRENINGENS MÅLSÄTTNING FÖR 70 ÅR SEDAN...
Vid det första sammanträdet betonades att man skulle ha som
målsättning att verka för spridningen av kunskap och kännedom
om hembygden, kulturföremål, gamla byggnader, seder och bruk
samt om människor som funnits och verkat i bygden.

Lite om föreningens historia 1952 - 2023

Donation & Testamente - Ellen Parker  
Det var Ellen Parker som tog initiativet till föreningens bildande.

Information om föreningen sammanställd inför 50 års jubiléet.

Föreningen bildades 1952                 Målsättning                   

De första samlingarna                      De äldsta husen i byn

Donation                                             Hembygdsforskaren Evald


Gammalt och nytt                             Industrialiseringen

Mer om... Hembygdsforskaren Evald Andreasson
 

Förening:

Stenungsunds Hembygdsförening

Skapad av: (2021-12-14 20:38:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stenungsunds Hembygdsförening (2023-02-09 17:33:05) Kontakta föreningen