Arbetsgrupper


Vi i Stenungsunds Hembygdsförening är i stort behov av fler
hjälpande händer till bl.a. underhåll av byggnader och trädgård.


Arbetsgrupp - Hus & Byggnader

Arbetsgrupp - Trädgård


Fler arbetsgrupper och studiecirklar presenteras här allteftersom
vi hittar någon eller några som kan/vill ansvara för dem.

Övriga arrangemang är för närvarande vilande, dels på grund av
pandemin men också för att vi har brist på funktionärer till aktiviteter.

Vi är ett begränsat antal aktiva medlemmar som gärna ser att fler
vill engagera sig i föreningens verksamhet.

Det är också ett gyllene tillfälle att erhålla en social samvaro och att bidra med sin kunskap till att vårda och bevara hembygdens miljö
och historia.

Förening:

Stenungsunds Hembygdsförening

Skapad av: Stenungsunds Hembygdsförening (2021-05-18 19:41:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stenungsunds Hembygdsförening (2021-12-14 20:30:56) Kontakta föreningen