Hus & GårdarNORUMS SOCKEN VAR INDELAT I 6 ROTAR...

ROTE 1 - Strandnorum, Eggestorp, Inlag, Lusseröd,
                Frostorp, Strandkärr

ROTE 2 - Furufjäll, Måröd, Södra Gategård, Kyrkenorum,
                Nösnäs, Smederöd

ROTE 3Kärr, Dalarne, Blixeröd, Munkeröd, Grankullen,
                Högenorum, Torp, Hammar, Järnklätt,  Finkenborg

ROTE 4 - Vedkullen, Doteröd, Kollungeröd, Åker,
                Söbacken, Kopper, Berg, Hällebäck,
                Holm, Norra Gategård, Stora Gategård

ROTE 5Stenunge By, Stenung Uppegård, Stenung Nedergård,
                Stenung Västergård, Stenung Östergård, Stenung Mellangård,
                Stenungsön

ROTE 6 - Stora Askerön, Askerön Östergård, Askerön Mellangård,
                Askerön Västergård

I varje rote valdes en man som någon slags gamla tiders byhövding.
En man med förtroende hos byborna. Han skötte kontakt med t.ex.
styrande i sockenstämman, en samling män välbeställda bönder.

Som ledare för stämman satt alltid socknens präst.
Dess möte upptogs mest av ärende rörande kyrkan.
När ordet socken någon gång under mitten av 1800-talet ersattes
med kommun fick stämman en annan och mer jordnära inriktning.
Roteindelningen fanns dock kvar länge ännu.

Fakta och bilder på torp, hus och gårdar läggs ut allteftersom...

Evalds forskning på biblioteket i Stenungsund

Förening:

Stenungsunds Hembygdsförening

Skapad av: Stenungsunds Hembygdsförening (2020-04-17 11:53:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stenungsunds Hembygdsförening (2022-05-27 16:45:03) Kontakta föreningen