Böcker


Gamla Steneby, sockenbok i två delar. Utkom 1990.
Del 1 innehåller artiklar som: Geologi, Fornfynd, Floran, Steneby kyrka, Noreby kapell, Kyrkvaktare, Protokoll från sockenstämmor, Socialvård, Skolan, Sockenbeskrivning från 1848, Befolkningsutvecklingen, Emigrationen, Riksdagsmän, Jordbrukshistoria, Skogshistoria, Flottning, Sågar, Kvarnar, Soldater, Posten, Gustav i Kloa, Järnvägen, Telefon och telegraf, Affärer, Hantverkare, Konstnärer, Steneby Hemslöjd, Industrier, Musiklivet, Långbron, Nykterhetsrörelsen, Friförsamlingar, Hembygdsförening, Skytteförening, Idrottsföreningar, Bilder från Billingsfors, Långed och Dingelvik, Smederna vid Billingsfors järnbruk, Uppteckningar, Roliga historier, Ortnamnsförklaringar och Torpinventering. Del 1 innehåller 774 sidor i A4-format.

Del 2 innehåller Gårdsbeskrivning från så långt tillbaka man möjligtvis kan komma och fram till våra dagar. 887 sidor i A4-format.
Båda böckerna innehåller ett mycket stort antal bilder, allt i svart/vitt.
Pris för båda tillsammans 500:-

Image

Beskrivning: gamla steneby Fotograf: Monika Åhlund

 

Namn och benämningar i folkmun. Utgiven 1997. 89 sidor A4-format. Här beskrivs, gård för gård samt även samhällena Billingsfors och Långed, namn på företeelser som inte står på någon karta, exempelvis namn på åkrar, berg, mossar etc. I samhällena beskrivs vad som varit i de olika husen, olika affärer etc. Ny beskrivning av kyrkan samt av vägar i socknen.
Pris 50:-

Image

Beskrivning: smånamn Fotograf: Monika Åhlund

 

Förening:

Steneby Hembygdsförening

Skapad av: Monika Åhlund (2018-11-28 09:43:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Monika Åhlund (2019-01-09 19:07:26) Kontakta föreningen