Historik


Steneby Hembygdsförening bildades 3 november 1935. Den allra första styrelsen bestod av kyrkoherde Ivan Markendahl, folkskollärare Tryggve Heimer, mjölnare Erik Åhlund, Magnus Bågenholm, Erik Johansson och Gunnar Jonasson. Man ägnade sig åt att hålla ordning i jättegrytorna vid Steneby kyrka och att vårda andra fornlämningar i trakten samt att samla in folkminnen och kulturföremål. på 1970-talet började en torpinventering och torpen blev även utmärkta i terrängen. Vi forskade också fram vilka som bott på torpen. Detta kom väl till pass när vi lite senare startade arbetet med en sockenbok. Vi arbetade med den i 12 år och det blev två band. Del 1 innehåller alla möjliga artiklar och del 2 innehåller gårdshistoria. Den äldsta gårdshistorien är gjord av Elsa Sjödahl och den sträcker sig så långt tillbaka det går att komma och fram till ungefär 1800. Gårdshistorien därefter är gjord av Monika Åhlund. Se vidare beskrivning under böcker.
Under tiden anordnade vi torpvandringar och gjorde ytterligare en bok om namn som inte står på kartan. Vi har senare sysslat med att dokumentera dialekten, vilket också planeras att bli en bok. 
Kyrkogårdsvandringar på Steneby kyrkogård har vi anordnat under ett antal år. Alla gravstenar är fotograferade.
Vi samlar in konfirmationskort och vi har en hel del men saknar också några. På senare år har vi fått en hel del fotografier från privatpersoner och vi håller på att identifiera och scanna in dessa.
Från Elsie Johanssons dödsbo har vi fått en donation. Hon var lärare på Stenebyskolan och vi har fått pärmar med prover på hennes arbete samt en hel del äldre textilier som hon hade sparat. Detta material finns samlat i ett skåp i Steneby Bygdegård, där vi hyr ett rum. Här har vi också en hel del böcker som samlats under åren.

Förening:

Steneby Hembygdsförening

Skapad av: Monika Åhlund (2018-11-28 09:42:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: Monika Åhlund (2019-01-09 19:07:02) Kontakta föreningen