Arkiv Gôbbdagis


Image


Vår scen nere vid sjön Billingen sattes upp av Stavnäs idrottsklubb 1956  där många  artister uppträtt fram till mitten av 1980-talet. Scenen har varit i stort behov av renovering de senaste 10 åren.  De bärande plinten hade börjat ge med sig och lutade betänkligt ut mot sjön. För att fortsättningsvis kunna använda scenen för olika slags uppträdande eller annan verksamhet var vi tvungna att iordningställa byggnaden så snabbt som möjligt. Vi fick en liten extraknuff i baken när Stavnäs visklubb ville hjälpa till med iordningställandet och ett samarbete. Många av oss är medlemmar i båda föreningarna så det föll sig ganska naturligt. Arbetet kom igång redan 2013 med att ställa rätt byggnaden och förankra den stadigt.

Det hela började egentligen med att vi blev allt färre som hjälpte till på våra arbetskvällar under åren.  Många av de gamla trotjänarna runt Billingeläggen orkade inte hjälpa till längre som tidigare, därför var det hög tid att ta ett nytt grepp för verksamheten.

Jag och ordföranden Rune Kask funderade på om vi skulle försöka oss på ett vuxendagis på tisdagsförmiddagarna, eftersom vi visste att en del var daglediga.  De första gångerna var vi ensamma men efter hand blev vi fler deltagare. Både sysselsättningen och den sociala biten var viktig från vårt sätt att se.

Arbetsstyrkan har växt varje år, från att vi varit 2-4 stycken första året 2013.  Nu är vi mellan 7-10 stycken som arbetar med olika slags arbeten några timmar varje vecka, men mestadels med nybyggnationen av scenen och publikplatserna i slänten ner mot sjön. Vi byggde en ny väg ner till scen och det gamla plåttaket på scenen kom till nytta på vindskyddet nere vid sjön.

När det arbetet var som intensivast, togs det flera dagar i anspråk under veckan med scenen för att få taket på plats innan det kom regn, som vi också lyckades med. Från början när vi tittade på scenens skick, på vad vi skulle göra, så var  förankringen av denna prio ett. Efter hand blev det både golv, nytt tak, nya innerväggar, inre scenväggar med plats bakom, där aktörer kan byta om och få en stund själva innan uppträdandet. En helt ny el central, ledningar, uttag och belysning har installerats, eftersom det är helt andra krav idag mot vad det var för 70 år sedan. Vi har brädfodrat halva byggnaden och baksidan har fått ett fönster ut mot Billingen. Det återstår att brädfodra östra och södra väggen. Vi kan med detta säga att vi fått en helt ny scen på hembygdsgården men på samma plats.

Ekonomin var en stor fråga för föreningen, men efter hand har givmilda sponsorer både privata, företag, bank och kommun hjälpt oss. En del har sponsrats med material, maskiner, men framför allt den ideella arbetsstyrkan som varje tisdag ställer upp med sin arbetsinsats.  Byggnaderna skall vara funktionsdugliga både till uthyrning, musikunderhållning, fester, utställningar eller bara en träffpunkt där man skall trivas och ha det trevligt tillsammans. Det kan väl inte bara vara fikat med hembakat bröd som drar dit de här arbetsamma personerna, eller alla påhopp från kamraterna både under arbetets gång och fikarasterna.

Därför kunde det vara roligt om flera kunde ta sig tid att komma till oss på tisdags-förmiddagarna. Alla är hjärtligt välkomna att komma med i gemenskapens boning om ni inte är allt för känsliga när det blir högt i tak. Det finns inga krav på er arbetsinsats, alla bidrar på ett eller annat sätt med vad man orkar med.

Tanken med iordningställandet av både scenen och de andra byggnaderna på området är att både privatpersoner och föreningar i Stavnäs skall kunna använda dem för olika ändamål och att det kan utnyttjas av både ung som gammal i bygden. Hembygdsgården skall vara en samlingspunkt där vi kan träffas och ha roligt. Det ser man inte minst på midsommarafton där personer i  alla åldrar träffas några timmar. Gemenskapen betyder mycket för alla och för bygden i Stavnäs.

2017 det är dags igen för vårt Gôbbdagis eller Seniordagis. Vi började med vårstädning både inne och ute. Sedan har Rune Kask röjt sly ner mot sjön, Sven Levin har planterat ett äppelträd med sorten Spässerud, där Göran Axelsson med sin grävmaskin planerade och gjorde snyggt. Vi ville ha ytterligare ett par ljuspunkter ner mot parkeringen, där också grävningsarbete utfördes eftersom det "var  mörkt som en säck" som någon uttryckte när de skulle återfinna sin bil i höstmörkret efter en brasafton. Vi har haft hjälp med fällning av träd som stått illa till, där John Widin har visat att trädet faller  där man vill, bara man tar till hjälpmedel. Lennart Karlsson leder sina medhjälpare och framskridande av arbetet med scenen och vi andra hjälper till som hantlangare med olika saker på gården.

Lördagen den 13 maj hade vi en extra arbetsdag då vi kontaktat en del av våra snickarkunniga proffs i bygden. Flera av dem hade möjlighet att komma och hjälpa oss med " Bräsforinga" av scenen, snickra handicapdäcket och sittplatserna i slänten. Det är värdefullt för föreningen och bygden med så duktiga hantverkare. Det sparade många arbetsdagar för oss i föreningen med er hjälp om vi skall hinna bli färdiga med arbetena före midsommar eller inte. Vi behöver säkert er hjälp igen och då kanske det kommer ytterligare några andra hantverkare som också vill bidraga till hembygdsföreningens bästa. Efter en trevlig och rolig förkortad arbetsdag så hade Rune Kask dukat upp med korv, bröd och kaffe inne på hembygdsgården eftersom de kalla vindarna på utsidan gjorde sig påminda. Ett extra tack  från föreningen till Bengt och Christoffer Gård, Emil Eriksson, Mikael Hjalmarsson, Christer Stawgren och Sven Årnäs som ställde upp och hjälpte oss den här lördagen. Förhoppningsvis får vi låna er igen. Ett tack till er andra också som alltid ställer upp och bidrar till att hembygdsgården blir allt finare för var gång vi kommer dit.

Scenen stod i det närmaste färdig till invigningen av densamma den 14 juli. Endast lite småsaker skall utföras innan den är helt klar. Mycket arbete och många timmars jobb har nedlagts av ideellt arbetande återkommande seniorer  många tisdagar under tre års tid och som har ledsagats av Lennart Karlsson Norra Fjäll. Scenen blev helt färdigbyggd i början av oktober och i slutet av månaden invintrade vi den med att skydda den med en presenning.

En handicapramp har också byggts upp där man kan ta del av vad som händer på scenen. Ny utomhusbelysning har satts upp och vi hoppas den kommer till hjälp vid mörka kvällar när man skall ta sig från hembygdsgården till parkeringen.

 Jag tror och vet att många av oss som arbetat med detta, har förhoppningsvis sett till att återigen få en plats där många kan uppträda i fortsättningen.  Vi vill också att både ortsbor och tillresta kan få njuta av både artister och den fantastiska  naturen som finns i anslutningen till hembygdsgården.

Tack alla som medverkat till upprustningen av Scenen och omgivningarna.

2017 Hans o Lennart Karlsson bygger ramp för åkgräsklippare och Thomas Hallberg byter ut lamparmatur ovanför ingången till hembygdsgården.

Nu när vår fina utomhusscen står klar, så fortsätter vi med löpande arbetsprojekt på hembygdsgården. Underhåll och förnyelser. Det byggs sittplatser och Göran Axelsson har planerat för trappa och ytterligare sittplatser till vänster om scen i sluttningen ner mot sjön. Vår målsättning är att få klart med cirka 500 sittplatser till midsommar i slänten.

Vi har köpt in en åkbar gräsklippare för att underlätta arbetet för vår ordförande Rune Kask som ofta har ombesörjt klippningen på det stora området. En ramp till denna har snickrats upp in till logens förråd.  Vi kommer att ta en vinterpaus efter den 31-10 då vi kommer att invintra scenen och hembygdsgården. Vattnet skall stängas av, mattor, sittdynor o dukar plockas bort ifall några objudna fyrfota vänner har tänkt att bosätta sig på hembygdsgården och knapra i sig någonting av detta. En grovstädning inför vintern är behövligt, ljusstakar plockas fram inför advent.

Det råder eldningsförbud i våra spisar, eftersom nya bestämmelser har kommit till efter 1750-talet då vår hembygdsgård kom till. Timmerväggar får inte ligga mot murstock. Därför har experthjälp tillkallats och enligt dem kan vi bygga om eldstäderna, så att vi kan elda som tidigare. Det finns en hake det är kostsamt, så vi behöver hjälp med finansiering.

Under sommaren utökades det ytterligare sittplatser för cirka 800 personer, med en hänförande utsikt både över scenen och Billingen. En dörr sattes in i södra gaveln av scenbyggnaden, så artister  mer obemärkt kan beträda scenen vid presentation. Lite smolk i bägaren fick vi också föreningen smaka på när några objudna individer  tillgrep den nästan nya handgräsklipparen och verktyg nere på logen. En ny införskaffades i höst   men förvaras på annan plats. Det planerades  med grävmaskin nere vid sjön mot Vindskyddet så vi lättare kan klippa området. Under hösten har vi börjat med ett förråd på  logen, där vi kan förvara saker som vi inte behöver ha inne på hembygdsgården, eftersom som vi redan är ganska trångbodda. Det här blir ett varmbonat förråd. Till nästa år upptas bland annat det här arbetet igen.

År 1919  började vi  vårt Gôbbdagis på hembygdsgården tisdagen den 26 mars. Stavnäs Visfestivals kommitté hade önskemål av kompletteringar mot föregående år, som vi skulle försöka oss på att genomföra. Gubbarna kollade mest runt och tittade vad man skulle göra och inhandla inför de kommande arbetsdagarna, som i vanlig ordning hölls på tisdagarna.  Jag städade övre rummet och gjorde en storrengöring i köket medan Hjördis Karlsson och Laila Gustavsson putsade fönster.J
Jag höll kontakten med Jörgen Olofsson Moelven i Edane som sponsrade virke till bänkar, ramper med mera. Några av gubbarna handlade mursten till underlag, skruv o beslag till bänkari Arvika. 
Stig Widin hämtade plank och brädor med sin traktor och timmerkärra på Edanesågen. Stig sponsrade också ett gruslass som kommer väl till pass. Åke Wiklund och Bo Östling började renovera nio stycken inköpta bänkar. De målade metallstommen och bytte ut brädor på dem. Hans, Hjördis och Lennart Karlsson, Kurt Gustafsson, Douglas Andersson, Rune Kask, Kenneth Johansson, Björn Malmgren byggde ramp till mixerbord 3,5 x 3,5 meter till ljudanläggningen så man slapp att stå på det vingliga gräsunderlaget. Ett trallunderlag i anslutning till scenen snickrades ihop, så artisterna kunde vara torrskodda innan man gjorde entré på scengolvet. Man har byggt en trappa till vänster om sittplatserna i slänten ner mot scenen för att lättare komma fram till dem.  Man har grävt ur och rättat till platsen där den ena högtalaren står.
Gräsmattor har klippts och man har röjt, krattat, burit grus till den nya trappan mm. Vi har hjälpts åt med olika saker, inte minst sett till att kaffekokaren blivit varm och brödet blivit framlagt till den viktiga kafferasten. Det blir allt högre till taket i köket, allt eftersom åren går, men allt med glimten i ögat. Vi har det riktigt gemytligt och ett gott kamratskap.
Peo

2021
 Gôbbdagiset fortsätter sitt arbete på tisdagarna  med start klockan 9  Vi har fortfarande rödmålning kvar på logen. När detta är klart  står sig logen många år framöver. Arbetet med rummet på logens vind går stadigt framåt och är i stort sett klart förutom el som skall installeras. Målet är att det blir färdigt under året, där vi kommer att förvara en del  material som  inte får plats i hembygdsgården. Alla sittbänkar, bord, utomhusramper mm är oljade och kommer att stå sig några år framöver. 

Gräsklippning och röjning  är ett återkommande arbete som Rune Kask ombesörjt. Städning inne på hembygdsgården och putsning av fönster har Hjördis Karlsson utfört, även städning av marknadsbodarna.

Hjördis och Lennart Karlsson har också byggt och satt upp en ställning, där Hjördis har planterat några klockrankor. Plantorna har växt så de täcker hela den höga träställningen

Vi har börjat se över notboden, där Morgan Nygren varit behjälplig med råd. Hur vi kan bevara stockar mm. Tanken är att vi skall bygga upp byggnaden till en mer funktionell plats där vi kan ha mindre utställningar, studiecirklar mm. i framtiden.

Vi fick hjälp av medlemmar från Stavnäs Visklubb en lördag med att röja gräs under bänkar mm. Det är åter igen dags att slå gräset nu på senhösten, så vi hopas åter igen att få hjälp av er. Vi i våra egna led är ganska få. Tyvärr har vår egen skara av gubbar och gummor decimerats av olika orsaker under ett par år, så vi vore tacksamma om det kunde komma nya till vår gemenskap på tisdagarna. 

Peo Johansson genom Stavnäs Hbf.

 

 


Vi startade upp Gôbbdagiset tisdagen den 19-4 -2022direkt efter påsk och vi hoppas kunna engagera flera som vill medverka till att vi får en mysig plats att umgås på i framtiden. Därför behöver vi hela tiden göra en del arbeten både inne och ute på hembygdsgården.  Första arbetsdagen ägnar vi oss åt städning inom och utomhus. I vanlig ordning blir det en paus med förmiddagskaffe och med en härlig pratstund.

Den 3-5 städade vi upp kring hembygdsgården. Kenneth Johansson och Stig Widin hade på fredagen innan, fällt fyra stora träd på området som de tagit hand om. Riset kördes bort av Kenneth på arbetsdagen medan Rune Kask, Hjördis och Lennart Karlsson krattade bort grenar mm. efter avverkningen. Peo Johansson och Hans Karlsson körde fram utemöbler med traktor från logen, som ställdes ut i omgivningarna runt hembygdsgården.  Sågspån lades ut under gungställningen. Mitt under arbetet aviserade Rune Kask att det var fikapaus dit även sekreteraren hade infunnit sig.

 

 

 

 

Gôbbdagis från 2013

VISA MER

Förening:

Stavnäs Hembygdsförening

Skapad av: Per-Olof Johansson (2019-04-12 07:56:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Per-Olof Johansson (2021-04-12 05:36:24) Kontakta föreningen
Förening:

Stavnäs Hembygdsförening

Skapad av: (2017-10-30 13:31:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stavnäs Hembygdsförening (2022-07-19 05:36:05) Kontakta föreningen