Arkiv Gôbbdagis


2017 Hans o Lennart Karlsson bygger ramp för åkgräsklippare och Thomas Hallberg byter ut lamparmatur ovanför ingången till hembygdsgården.

Nu när vår fina utomhusscen står klar, så fortsätter vi med löpande arbetsprojekt på hembygdsgården. Underhåll och förnyelser. Det byggs sittplatser och Göran Axelsson har planerat för trappa och ytterligare sittplatser till vänster om scen i sluttningen ner mot sjön. Vår målsättning är att få klart med ca 500 sittplatser till midsommar i slänten.

Vi har köpt in en åkbar gräsklippare för att underlätta arbetet för vår ordförande. En ramp till denna har snickrats upp.  Vi kommer att ta en vinterpaus efter den 31-10 då vi kommer att invintra scenen och hembygdsgården. Vattnet skall stängas av, mattor,sittdynor o dukar plockas bort ifall några objudna fyrfota vänner har tänkt att bosätta sig på hembygdsgården och knapra i sig någonting av detta. En grovstädning inför vintern är behövligt, ljusstakar plockas fram inför advent.

Det råder eldningsförbud i våra spisar, eftersom nya bestämmelser har kommit till efter 1750-talet då vår hembygdsgård kom till. Timmerväggar får inte ligga mot murstock. Därför har experthjälp tillkallats och enligt dem kan vi bygga om eldstäderna, så att vi kan elda som tidigare. Det finns en hake det är kostsamt, så vi behöver hjälp med finansiering.

Göran Axelsson planerar för trappan ner till sittplatserna i slänten.

Under sommaren tillverkades sittplatser för ca 800 personer, med en hänförande utsikt både över scenen och Billingen. En dörr sattes in i södra gaveln av scenbyggnaden, så artister skall mer obemärkt kan beträda scenen vid presentation. Lite smolk i bägaren fick vi också föreningen smaka på när några objudna individer  tillgrep den nästan nya handgräsklipparen och verktyg nere på logen. En ny införskaffades i höst  med verktyg men förvaras på annan plats. Det planerades nere vid sjön mot Vindskyddet så vi lättare kan klippa området. Under hösten har vi börjat med ett förråd på  logen, där vi kan förvara saker som vi inte behöver ha inne på hembygdsgården, eftersom som vi redan är ganska trångbodda. Det här blir ett varmbonat förråd. Till nästa år upptas bland annat det här arbetet igen.

 

 

 

 

 

 

 

Editerad av: Per-Olof Johansson (2019-08-26 06:00:11)