Ombyggnation Scenen


Vår scen nere vid sjön Billingen sattes upp av Stavnäs idrottsklubb 1956  där många  artister uppträtt fram till mitten av 1980-talet. Scenen har varit i stort behov av renovering de senaste 10 åren.  De bärande plinten hade börjat ge med sig och lutade betänkligt ut mot sjön. För att fortsättningsvis kunna använda scenen för olika slags uppträdande eller annan verksamhet var vi tvungna att iordningställa byggnaden så snabbt som möjligt. Vi fick en liten extraknuff i baken när Stavnäs visklubb ville hjälpa till med iordningställandet och ett samarbete. Många av oss är medlemmar i båda föreningarna så det föll sig ganska naturligt. Arbetet kom igång redan 2013 med att ställa rätt byggnaden och förankra den stadigt.

Det hela började egentligen med att vi blev allt färre som hjälpte till på våra arbetskvällar under åren.  Många av de gamla trotjänarna runt Billingeläggen orkade inte hjälpa till längre som tidigare, därför var det hög tid att ta ett nytt grepp för verksamheten.

Övre bild till vänster Kenneth Johansson och Lennart Karlsson. Takläggning av scen  Nedre bild Lennart Karlsson salar upp innerväg. Hans Karlsson och Åke Wiklund målar scenens innerväggar.

Jag och ordföranden Rune Kask funderade på om vi skulle försöka oss på ett vuxendagis på tisdagsförmiddagarna, eftersom vi visste att en del var daglediga.  De första gångerna var vi ensamma men efter hand blev vi fler deltagare. Både sysselsättningen och den sociala biten var viktig från vårt sätt att se.

Arbetsstyrkan har växt varje år, från att vi varit 2-4 stycken första året 2013.  Nu är vi mellan 7-10 stycken som arbetar med olika slags arbeten några timmar varje vecka, men mestadels med nybyggnationen av scenen och publikplatserna i slänten ner mot sjön. Vi byggde en ny väg ner till scen och det gamla plåttaket på scenen kom till nytta på vindskyddet nere vid sjön.

När det arbetet var som intensivast, togs det flera dagar i anspråk under veckan med scenen för att få taket på plats innan det kom regn, som vi också lyckades med. Från början när vi tittade på scenens skick, på vad vi skulle göra, så var  förankringen av denna prio ett. Efter hand blev det både golv, nytt tak, nya innerväggar, inre scenväggar med plats bakom, där aktörer kan byta om mm. En helt ny el central, ledningar, uttag och belysning har installerats, eftersom det är helt andra krav idag mot vad det var för 70 år sedan. Vi har brädfodrat halva byggnaden och baksidan har fått ett fönster ut mot Billingen. Det återstår att brädfodra östra och södra väggen. Vi kan med detta säga att vi fått en helt ny scen på hembygdsgården men på samma plats.

Ekonomin var en stor fråga för föreningen, men efter hand har givmilda sponsorer både privata, företag, bank och kommun hjälpt oss. En del har sponsrats med material, maskiner, men framför allt den ideella arbetsstyrkan som varje tisdag ställer upp med sin arbetsinsats.  Byggnaderna skall vara funktionsdugliga både till uthyrning, musikunderhållning, fester, utställningar eller bara en träffpunkt där man skall trivas och ha det trevligt tillsammans. Det kan väl inte bara vara fikat med hembakat bröd som drar dit de här arbetsamma personerna, eller alla påhopp från kamraterna både under arbetets gång och fikarasterna.

Därför kunde det vara roligt om flera kunde ta sig tid att komma till oss på tisdags-förmiddagarna. Alla är hjärtligt välkomna att komma med i gemenskapens boning om ni inte är allt för känsliga när det blir högt i tak. Det finns inga krav på er arbetsinsats, alla bidrar på ett eller annat sätt med vad man orkar med.

Tanken med iordningställandet av både scenen och de andra byggnaderna på området är att både privatpersoner och föreningar i Stavnäs skall kunna använda dem för olika ändamål och att det kan utnyttjas av både ung som gammal i bygden. Hembygdsgården skall vara en samlingspunkt där vi kan träffas och ha roligt. Det ser man inte minst på midsommarafton där personer i  alla åldrar träffas några timmar. Gemenskapen betyder mycket för alla och för bygden i Stavnäs.

2017 det är dags igen för vårt Gôbbdagis eller Seniordagis. Vi började med vårstädning både inne och ute. Sedan har Rune Kask röjt sly ner mot sjön, Sven Levin har planterat ett äppelträd med sorten Spässerud, där Göran Axelsson med sin grävmaskin planerade och gjorde snyggt. Vi ville ha ytterligare ett par ljuspunkter ner mot parkeringen, där också grävningsarbete utfördes eftersom det "var  mörkt som en säck" som någon uttryckte när de skulle återfinna sin bil i höstmörkret efter en brasafton. Vi har haft hjälp med fällning av träd som stått illa till, där John Widin har visat att trädet faller  där man vill, bara man tar till hjälpmedel. Lennart Karlsson leder sina medhjälpare och framskridande av arbetet med scenen och vi andra hjälper till som hantlangare med olika saker på gården.

Göran Axelsson planerar ut jord.                        Rune Kask beundrar snöovädret den 9 maj.

Lördagen den 13 maj hade vi en extra arbetsdag då vi kontaktat en del av våra snickarkunniga proffs i bygden. Flera av dem hade möjlighet att komma och hjälpa oss med " Bräsforinga" av scenen, snickra handicapdäcket och sittplatserna i slänten. Det är värdefullt för föreningen och bygden med så duktiga hantverkare. Det sparade många arbetsdagar för oss i föreningen med er hjälp om vi skall hinna bli färdiga med arbetena före midsommar eller inte. Vi behöver säkert er hjälp igen och då kanske det kommer ytterligare några andra hantverkare som också vill bidraga till hembygdsföreningens bästa. Efter en trevlig och rolig förkortad arbetsdag så hade Rune Kask dukat upp med korv, bröd och kaffe inne på hembygdsgården eftersom de kalla vindarna på utsidan gjorde sig påminda. Ett extra tack  från föreningen till Bengt och Christoffer Gård, Emil Eriksson, Mikael Hjalmarsson, Christer Stawgren och Sven Årnäs som ställde upp och hjälpte oss den här lördagen. Förhoppningsvis får vi låna er igen. Ett tack till er andra också som alltid ställer upp och bidrar till att hembygdsgården blir allt finare för var gång vi kommer dit.

Sven Årnäs vid sågen, Lennart o Hans Karlsson o Christer Stawgren bygger en handicapramp.

Mikael Hjalmarsson, Bengt o Christoffer Gård snickrar på scenen.

Emil Eriksson  gör i ordning sittplatser.

Scenen stod i det närmaste färdig till invigningen av densamma den 14 juli. Endast lite småsaker skall utföras innan den är helt klar. Mycket arbete och många timmars jobb har nedlagts av idéelt arbetande återkommande seniorer  många tisdagar under tre års tid och som har ledsagats av Lennart Karlsson N.a Fjäll. Scenen blev helt färdigbyggd i början av oktober och i slutet av månaden invintrade vi den med att skydda den med en presenning.

En handicapramp har också byggts upp där man kan ta del av vad som händer på scenen. Ny utomhusbelysning har satts upp och vi hoppas den kommer till hjälp vid mörka kvällar när man skall ta sig från hembygdsgården till parkeringen.

 Jag tror och vet att många av oss som arbetat med detta, har förhoppningsvis sett till att återigen få en plats där många kan uppträda i fortsättningen.  Vi vill också att både ortsbor och tillresta kan få njuta av både artister och den fantastiska  naturen som finns i anslutningen till hembygdsgården.

Tack alla som medverkat till upprustningen av Scenen och omgivningarna.

 

 

 

 

 

Förening:

Stavnäs Hembygdsförening

Skapad av: (2016-12-02 16:30:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stavnäs Hembygdsförening (2021-03-29 14:21:03) Kontakta föreningen