Kontakta oss


 

Styrelsen för Stavnäs Hembygdsförening 2019

Ordförande Rune Kask.   Telefon   0570462096 0730803733,       

E-Mail  [email protected]

Vice Ordförande Hans Karlsson.  Telefon 0570-460240,  0703732687                     

E-Mail  [email protected]

Sekreterare Bo Östling.  Telefon  0703373668                                

E-Mail [email protected]

Kassör Laila Gustavsson. Telefon 0705246294                                 

E-Mail [email protected]m

Övriga ledamöter Hjördis Karlsson. Telefon 0705760361          

E-Mail  [email protected]

Jeanette Gård  Telefon 0702598103

Karin Eriksson Telefon 0702715397  

E-Mail [email protected]

 

Editerad av: Per-Olof Johansson (2020-02-02 12:24:51)