Hembygdsgården


          Stavnäs Hembygdsgård på Billingsberg

Hembygdsföreningen bildades vid ett sammanträde i Stavnäs sockenstuga den 1 november 1930. Initiativtagare var föreståndare Karl Andersson vid Billingsbergs ålderdomshem. Skogsbolaget Borgviks AB, sedermera Billeruds AB överlämnade som gåva hösten 1930 en stolpbod från Oppistuga i Svannickeboda.

Året därpå utökades gåvan till mangårdsbyggnaden  "Oppstuga" eller ”Ofstuga” som man kallade den då. Borgviks bolag som hade en del egendomar inom socknen, bland annat i Svannickeboda där bebyggelsen bevarats i sin ursprungliga stil från urgammal tid. Därmed beslöt Borgviks AB att överlämna en av de äldsta och mest typiska stugorna i socknen, till den nybildade hembygdsföreningen. Stavnäs hembygdsförening hade nu två stycken gamla byggnader, men ingen tomtplats. Hösten 1930 upplät Stavnäs kommunfullmäktige nuvarande tomtplats i den så kallade parken, son tillhörde Billingsberg alldeles intill sjön Billingen. En byggnadskommitté tillsattes och byggnaderna fraktades från Svannickeboda i den östra delen av socknen till Billingsberg, en sträcka på c:a en mil.

Mycket arbete hade utförts på frivillighetens väg, men att montera ner byggnaderna, frakta allt men häst vintertid från Svannickeboda och över isen på sjön Billingen. Sedan skulle man mura grund och skorstensmur och resa timmerstommen. Kostnaderna för bygget bestod dessutom genom gåvor, anordnandet av fester mm. Dessutom upptogs ett lån på 1200 kronor i Gillberga pastorats sparbank med Georg Andersson Haltersbol som låntagare och samtliga vid sammanträdet närvarande som borgenärer.

Sommaren 1934 stod byggnaderna färdiga och söndagen den 15 juli kunde Stavnäs hembygdsgård invigas på den vackra platsen vid sjön Billingen. Sedan hembygdsgården uppförts måste den underhållas och förbättras, för att motstå tidens tand.

Huset har försetts med takrännor av trä 1936 och en kokspis inmurad 1937. 1955 blev den utbytt mot en annan spis från Skofterud.

Vällingklockan på stolpboden uppsattes 1950 och är en gåva från Billingsbergs herrgård, där den var uppsatt på det gamla magasinet. Huset har brädfodrats och målats om efter behov. Taket blev omlagt med skiffer. Även taket på stolpboden blev utbytt med skiffer 1963.

Friluftsscenen uppfördes 1955 av Stavnäs Idrottsklubb, som fått ladan som gåva. Ladan flyttades från torpstället Fagerås i Boda, Stavnäs socken. Den uppfördes på Fagerås 1820. Scenen har renoverats och sittplatser för ca 800 personer har iordningställts mellan 2013-19 av ideella arbetsinsatser och av välvilliga sponsorer.

Året 1931 av Stavnäs kommunfullmäktige upplåtna tomtplatsen vid Billingsbergs ålderdomshem avstyckades av lantmäteriet år 1980 för Stavnäs hembygdsförenings räkning. Fastigheten erhöll registerbeteckningen Billingsberg 2:11 och har en areal av 1,8442 ha.

År 1981 färdigställdes en grundlig renovering av hembygdsgården. Efter denna kan den utnyttjas året runt och är modernt utrustad med vatten, toalett och ett fint kök. Återinvigningen av den fina hembygdsgården på Billingsberg gjordes den 6 juni i ett strålande väder.

För att tillfredställa behovet av utrymme för föreningens samlingar av kulturföremål och lokal för mindre utställningar, dans mm, förvärvades en relativt väl bevarad logbyggnad från 1830-talet i ”Torpa” Högerud. Den uppfördes år 1985. Föreningen har även byggt tre stycken marknadsbodar på tomtplatsen år 1992. På tomtplatsen finns även en gammal notbod med källare från 1700-talet, som tillhörde Billingsberg. Vid stranden finns ett vindskydd där man kan grilla korv mm.

Tidigare  har det funnits en smedja med snickarverkstad, där man bland annat tillverkade likkistor. Det fanns ett svinhus, bränneri, badstuga under nävertak, mangelbod och en rökbur på tomtplatsen.

Förening:

Stavnäs Hembygdsförening

Skapad av: Per-Olof Johansson (2016-09-15 14:00:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stavnäs Hembygdsförening (2019-04-06 08:09:09) Kontakta föreningen