Försäljning


Starrkärr-Kilanda i svunna tider, 2 delar, 100 kr

Torp i Starrkärr-Kilanda socknar, 100 kr

Starrkärr-Kilanda socknar, 50 kr

Lödöse stad, 150 kr

Dialekt-CD, 200 kr

Bygdespelet "Sockenstämman", DVD, 200 kr

Handmålad brosch med Äskekärrsskeppet, 100 kr

Vykort, 5 kr

Starrkärr-Kilanda hembygdsförening
plusgiro 714586-5

Editerad av: Ann-Marie Carlsson (2019-03-21 21:15:18)