Om föreningen


Starrkärr-Kilanda hembygdsförening bildades den 4 oktober 1937 och har enligt stadgarnas första paragraf till ändamål att "inom Starrkärrs och Kilanda socknar verka för tillvaratagande och bevarande av socknarnas historiska värden såsom fasta fornlämningar och lösa fornfynd, fornminnen, gamla hustyper, husgeråd och redskap samt vad som i övrigt är ägnat att belysa traktens kulturhistoria."

Museets välordnade samlingar innehåller över 2 000 katalogiserade föremål som belyser den gamla allmoge- och sockenkulturen. En mycket omfattande samling av snickarverktyg ger en god uppfattning om "alesnickarnas" välsorterade utrustning.

Starrkärr-Kilanda hembygdsmuseum är beläget i Prästalunden i Starrkärr. Enligt äldre uppgift skall prostinnan Poppelman i mitten av 1700-talet ha tagit initiativ till plantering av träd inom detta område.

Prästalundsfolder

Förening:

Starrkärr-Kilanda Hembygdsförening

Skapad av: (2014-06-05 15:35:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Starrkärr-Kilanda Hembygdsförening (2019-03-21 21:14:24) Kontakta föreningen