Prästalunden


BYGGNADER I PRÄSTALUNDEN

Komministerbostället kommer från Hällebäckahult i Kilanda som var ett kronohemman i mitten av 1500-talet. Hemmanet blev komministerboställe 1690. Flyttades till Prästalunden 1943.

Tiondeboden (prästens förrådsbyggnad) är byggd på 1700-talet och kommer från komministerbostället i Hällebäckahult. Klockan kommer från Älvängens tingshus. Flyttades till Prästalunden 1943.

Äskekärrsstugan kommer från byn Äskekärr vid Göta älv. Huset är byggt på 1700-talet och var då sergantbostad. Inredningar och detaljer i stugan kommer bl a från konstnären Ivar Arosenius bostad i Älvängen och från domarsal i Älvängens tingshus. Flyttades till Prästalunden 1951.

Magasinet användes som spannmålsförråd och kommer från samma gård som Äskekärrsstugan. Flyttades till Prästalunden 1972.

Ladugården kommer ursprungligen från Baskalyckan, byn Gurentorp (Skalltorp) och båtsman Bask var ägare av båtsmanstorpet i slutet av 1700-talet. Huset flyttades till Sandliden i början av 1880-talet. Bakom byggnaden finns ett gammalt tröskverk, ett s k vandringsverk. Flyttades till Prästalunden 1978.

Torpstugan kommer ursprungligen från byn Grunnes utmark och flyttades till Sandliden i början av 1800-talet. Flyttades till Prästalunden 1980.

Gårdssmedjan är en gammal smedja från en av gårdarna i byn Grolanda.  Verktygen i smedjan kommer från Bräckesmens i Kilanda. På 1950-talet användes den som tvättstuga. Flyttades till Prästalunden 1982.

Sockenmagasinet stod ursprungligen vid Starrkärrs skola och flyttades sedan till gamla ålderdomshemmet i Starrkärr vid "Fattiggården". I magasinet lagrades spannmål och det fungerade då som ett beredskapslager i dåliga tider. Beslut om inrättandet togs på sockenstämman 1865. Flyttades till Prästalunden 2000.

 

karta med husen  Prästalundsfolder

Förening:

Starrkärr-Kilanda Hembygdsförening

Skapad av: (2014-06-05 15:33:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: Starrkärr-Kilanda Hembygdsförening (2019-03-26 20:00:10) Kontakta föreningen