Välkommen till Stångenäs Hembygdförenings hemsida!

Vänsterbilden ovan visar Bro kyrka i mitten med prästgården till höger, framför maskinhallen med svart tak ligger den gamla prästgården från 1705 där vi har vårt museum som syns på högerbilden.
Det vita huset längst till höger i toppen av vänstra bilden är Rydstrandsgården där vi har vår verksamhet.


Editerad av: Jan-Erik Eriksson (2020-07-11 09:25:40)