Äleby tegelbruk

Äleby tegelbruk
På kartan från 1853 ser man att tegelbrukets byggnader fortfarfande låg kvar trots att bruket lades ner på 1840-talet.

Förening:

Stallarholmens Hembygdsförening

Skapad av: Stallarholmens Hembygdsförening (2018-10-19 17:14:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stallarholmens Hembygdsförening (2018-10-19 17:15:43) Kontakta föreningen