Äleby tegelbruk

Äleby tegelbruk
På kartan från 1853 ser man att tegelbrukets byggnader fortfarfande låg kvar trots att bruket lades ner på 1840-talet.