Äleby tegelbruk

Äleby tegelbruk
På en karta från 1813 visar att tegelbruket låg strax norr om herrgårdsbyggnaden