Tegelbruket vid Möjnäs

Tegelbruket vid Möjnäs
På kartan från 1813 visas tegelbruket vid Möjnäs. Bruket tillhörde Äleby och brukades tillsammans med Äleby tegelbruk.