Den Fersenska villan. Vy från Hornbyviken.

Den Fersenska villan. Vy från Hornbyviken.
Den Fersenska villan byggdes av Fabian von Fersens son Axel någon gång i början av 1800-talet. Villan revs 1946.