Den gamla ladugården på Valla mellangård

Fotograf

Bertil lindh