Interiör från Valla mellangård

Interiör från Valla mellangård
Gamla originaltapeter från olika delar i huset bevarade som tidsdokument inom glas och ram.
Fotograf

Bertil Lindh