Interiör från Valla mellangård

Interiör från Valla mellangård
De gamla bastanta plankorna huset är byggt av kommer i dagen här och var. Det ger en bild av en svunnen tids arkitektur och byggnadsteknik.
Fotograf

Bertil Lindh