Interiör från Valla mellangård

Fotograf

Bertil Lindh