Valla tegelbruk

Valla tegelbruk
Bruket fanns inte 1851 då Eric Edlund köpte Valla storgård. Bruket grundades på 1880-talet ungefär samtidigt som Sundby tegelbruk på andra sidan fjärden.