Valla tegelbruk

Valla tegelbruk
Bruket fanns inte 1851 då Eric Edlund köpte Valla storgård. Bruket grundades på 1880-talet ungefär samtidigt som Sundby tegelbruk på andra sidan fjärden.

Förening:

Stallarholmens Hembygdsförening

Skapad av: Stallarholmens Hembygdsförening (2017-07-29 08:42:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stallarholmens Hembygdsförening (2017-07-29 08:44:31) Kontakta föreningen