Ängstugan i Tuna nergård

Ängstugan i Tuna nergård
Johan August Falk var född 1890 och Bertil Edlund var född 1907  vilket innebär att fotot måste vara taget under 1910-talet.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1915

Fotograf

Okänd