Tuna skola

Tuna skola
Tuna gamla skolbyggnad med kyrktornet i bakgrunden. Till vänster Tuna mellangård som lades ihop med Tuna korsgård som förr var prästboställe.
Fotograf

Bertil Lindh