Björka soldattorp 720

Björka soldattorp 720
Endast grunden återstår med tegelrester och större stenar från bakugnen. Yttermåtten 12 x 8 alnar (cirka 7 x 4,5 m ) stämmer med Dahlbergs anvisningar. Stugan låg ett stenkast från åkerkanten i numera ganska grov granskog, vilket tyder på att torpet revs för länge sedan. Efter Frids död 1944 återgick torpet till Tynnelsö. Nära åkerkanten finns grunden till ett fähus med en stensatt ramp upp till grundens överkant. På baksidan finns stora, friliggande grundstenar till en loge/lada som varit sammanbyggd med fähuset. Ytterligare en mindre stengrund finns nära fähusgrunden. Det finns inga spår efter trädgårdstäppa eller annan odlingsmark förutom syrener. Enligt uppgift fanns det på 50-talet ett antal äppelträd kvar mellan torpgrunden och åkerkanten.
Utdrag från boken ”Soldatarvet” utgiven av Stallarholmens Hembygdsförening.
Fotograf

Anita Warging


Förening:

Stallarholmens Hembygdsförening

Skapad av: Stallarholmens Hembygdsförening (2016-05-26 08:49:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stallarholmens Hembygdsförening (2016-05-26 08:58:17) Kontakta föreningen