Nybble 114

Nybble 114
Helga Bergström
Alvar Björkholm
Teresia Björkholm
Hilmer Björkholm
Signe Björkholm
Alma Wolff
Estrid Söderholm
Gerda Björkholm
Nybble

Förening:

Stallarholmens Hembygdsförening

Skapad av: Stallarholmens Hembygdsförening (2016-05-10 20:57:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stallarholmens Hembygdsförening (2016-05-10 21:00:29) Kontakta föreningen